www.ilosanomapiiri.fi    

19. YKSI USKOLLINEN, TOINEN USKOTON (Luuk. 12:35-48)

Aluksi: Sana "palvelija" voi myös tarkoittaa "orjaa".

Piirin aluksi: piirin vetäjä voi tuoda piiriin syötävää ja juotavaa (mukit, lautaset ja servetit). Kaikki piiriläiset sidotaan nauhoilla toisiinsa jaloista ja käsistä (ei ympyräksi vaan jonoksi). Yhdeltä piiriläisistä sidotaan silmät (sokea), toiselta korvat (kuuro), kolmannelta suu (mykkä), neljänneltä kädet (invalidi) jne. Sitten vetäjä kertoo, että huoneen toisella puolella korissa on syötävää ja juotavaa, jotka tulee yhdessä tuoda pöydän ääreen ja kaikki piiriläiset yhdessä kattavat pöydän ja syövät siten, että toinen auttaa toistaan (mykän suu avataan syömisen ajaksi).

Lopuksi keskustellaan miltä tuntui olla autettava tai auttaja, siten että kaikki saavat kertoa omasta roolistaan.

Jakeet 35-40

1.
 • Mitä vertauksen palvelijan pitäisi tehdä, että hän pysyisi valveilla läpi yön?
 • Mitä kaikkea voi tapahtua, jos yövartija nukahtaa ennen isäntänsä paluuta?
2.
 • Onko Jeesuksen paluun odottaminen mielestäsi helppoa vai vaikeaa? Miksi?
 • Miksi Jeesuksen paluuta verrataan tekstissämme murtovarkaan tuloon?
3.
 • Mistä Jeesus tahtoo meitä varoittaa jakeiden 35-40 kautta?
 • Mitä tarkoittaa käytännössä oven avaaminen Jeesukselle tänä päivänä/ yönä?

Jakeet 41-46

4.
 • Vertaa toisiinsa näissä jakeissa esiintyviä hyvää ja huonoa palvelijaa. Mitä eroja löydät?
 • Mikä saa nämä kaksi miestä toimimaan niin eri tavalla?
5.
 • Vertaa toisiinsa sitä, miten hyvin hyvä ja huono palvelija tunsivat isäntänsä. Mikä on heidän ero?
 • Miten meidän uskomme Jeesuksen paluuseen vaikuttaa siihen, millä tavalla häntä palvelemme?
 • Miten sinä voit oppia tuntemaan paremmin Jeesusta?
6.
 • Minkä tehtävän seurakunnassaan Jeesus on uskonut juuri sinulle? Miettikää yhdessä!
7.
 • Mistä meidän päivinämme löytyvät ne seurakunnan palvelijat, jotka pieksävät kanssapalvelijoitaan, syövät, juovat ja juopottelevat (46)?
 • Mitä mieltä olet näiden palvelijoiden rangaistuksesta - onko se kohtuullinen rikoksen suuruuteen nähden?

Jakeet 47-48

8.
 • Mistä johtuu se, että kristillisissä seurakunnissa on ihmisiä, jotka eivät tunne Taivaan Isän tahtoa?

Kokoavat kysymykset

9.
 • Missä ja milloin tänään Jeesus itse asettuu palvelijan asemaan ja palvelee meitä (37b)?
10.
 • Miksi Jeesuksen itsensä piti kärsiä uskottoman palvelijan kohtalo, kun hänet - vertauksen sanoja käyttääksemme - "hakattiin kuoliaaksi" (46b)?

© www.ilosanomapiiri.fi