www.ilosanomapiiri.fi    

12. KYLVÄJÄ-VERTAUS (Luuk. 8:4-15)

ALUKSI: Kylväjä-vertaus oli Jeesuksen ensimmäinen vertaus ja samalla eräänlainen toimintasuunnitelma hänen kolme vuotta kestävää julkista toimintaansa varten. Vertaus = lyhyen kertomuksen muodossa esitetty opetus.

1.
 • Miksi Jeesus vertasi Jumalan sanaa nimenomaan siemeneen? Etsi mahdollisimman monta yhtäläisyyttä näiden kahden väliltä.
 • Mitä Jeesus tahtoi sanoa tulevasta toiminnastaan tämän vertauksen kautta?
2.
 • Millä eri tavoilla Saatana pyrkii tempaamaan sanan siemenen pois sydämestämme (5, 12)?
 • Miten voisimme estää, ettei meille tapahtuisi se, mikä jakeessa 12 kuvataan?
3.
 • Katso jakeita 6 ja 13. Millaiset koetukset/vaikeudet voivat saada aikaan sen, että kristitty luopuu uskostaan?
 • Mikä oli ehkä jakeen 13 ihmisten perimmäinen ilon aihe?
 • Millaista kristittyä Jeesus kuvaa sanomalla, ettei hänellä ole “juurta“?
4.
 • Miten “elämän huolet, rikkaus ja nautinto“ saattavat tukahduttaa sydämeemme kylvetyn Sanan (7, 14)?
 • Miksi hyvinvointi näyttää olevan kristityille vaarallisempaa kuin köyhyys?
 • Mitä meidän pitäisi tehdä, jos huomaamme, että huolet ja rikkauden + nautinnon tavoittelu ovat vähä vähältä erottamassa meitä Jumalasta?
5.
 • Miten huonosta maaperästä voi tulla hyvää maata (8, 15)?
 • Mieti asiaa vielä siten, että Jeesus tarkoitti erilaisilla maaperillä meitä erilaisia ihmisiä, johon sanan siemen kylvetään. Mitkä ovat hedelmän kantamisen ehdot kristityn elämässä?
6.
 • Mikä näistä neljästä maaperästä sopii kuvaamaan sinun sydäntäsi kaikkein parhaiten? (voit vastata myös hiljaa mielessäsi?)
7.
 • Mitä Jeesus tarkoitti satakertaisella sadolla?
8.
 • Mitä tämä vertaus opettaa meille ilosanoman kertomisesta muille ihmisille?
9.
 • Jeesus sanoo itsekin olevansa Jumalan Sana (vrt. Joh.1:1). Mitä yhteistä on Jeesuksella ja siemenellä?

ILOSANOMA: Viimeisenä iltanaan Jeesus sanoi näin: “Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan hedelmän... Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa“ (Joh.12:23-33). Vertauksemme “siemen“ tarkoittaa siis pohjimmiltaan “sanaa rististä“. Ja se kylvetään myös meidän sydämeemme.

© www.ilosanomapiiri.fi