www.ilosanomapiiri.fi    

3. HANNA JA SIMEON (Luuk. 2:25-38)

TAUSTAA: Marian ja Joosefin köyhyys näkyy mm. siitä, että he uhrasivat vain kyyhkysparin temppelissä, vrt. 3. Moos. 12:7-8. Monet ihmiset odottivat Messiasta tuohon aikaan, mutta useimmat luulivat hänen tulevan ja esiintyvän kansalle voimakkaana ja suuressa kunniassa, kuten oli totuttu yleensä näkemään kuninkaiden tekevän.

1.
 • Hannan tilanne oli hankala, kun hänen miehensä kuoli seitsemän avioliittovuoden jälkeen (36) ja hänestä tuli leski. Tuohon aikaan naiset tekivät töitä kotona, joten heillä ei ollut mitään mahdollisuutta tienata rahaa kodin ulkopuolella. Miettikää eri syitä, miksi Hanna ei tahtonut mennä uudelleen naimisiin, vaikka se oli tuohon aikaan ainoa selviytymiskeino lapsettomille leskille?
 • Mikä oli Hannan elämän tarkoitus niiden 50-60 vuoden aikana, jotka hän leskenä vietti (36-37)?
2.
 • Mitä Hanna ehkä rukoili temppelissä vuodesta toiseen, yötä päivää?
 • Mitä jae 38 osoittaa siitä, miten vakavasti Hanna uskoi? (Mihin hän tarvitsi lunastusta?)
3.
 • Kuvitelkaa, millaista oli Simeonin elämä ennen Jeesus-lapsen kohtaamista – mitkä olivat sen ilot ja surut (25-26)?
 • Mitä Jumalan lupaus oli Simeonille merkinnyt (26)?
4.
 • Mitä vanhenevalle ihmiselle merkitsee, että hänellä on edessäpäin vielä jotakin, jota hän ilolla odottaa?
 • Mitä yhteistä on keskenään ”odottamisella” ja ”uskolla”? Mitä se tarkoittaa sinun uskossasi?
 • Mitä eroa oli sillä Messiaalla, jota Simeon odotti verrattuna siihen Messiaaseen, jota useimmat muut juutalaiset odottivat? (Ks. kohtaa ”Aluksi” ja jaetta 25).
5.
 • Miten Simeon saattoi tunnistaa köyhän perheen vauvassa Kristuksen, maailman Vapahtajan?
 • Miksi muut temppelissä kävijät eivät nähneet sitä, mitä Hanna ja Simeon näkivät?
6.
 • Katsokaa jakeita 25,31,32,38 huolellisesti ja koettakaa löytää vihjeitä siitä, millaista pelastusta nämä kaksi vanhusta odottivat tulevalta Messiaalta?
 • Mitä sinä toivot eniten Jeesukselta?
7.
 • Mitä uutta tietoa Maria sai lapsestaan Simeonin välityksellä (30-35)?
 • Mitä ajattelet, kun mietit Jeesuksen elämää, mitä Simeon tarkoitti "miekalla", joka tulisi lävistämään Marian sydämen?
8.
 • Mikä tehtävä näillä vanhuksilla oli elämänsä loppuun asti?

ILOSANOMA: Jos olet nähnyt Jeesuksen Raamatun sanassa, niin voit sanoa kuten Simeon: ”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi...”

© www.ilosanomapiiri.fi