www.ilosanomapiiri.fi    

USKON PERUSTUS
Uskonpuhdistuksen muistopäivä (3. vsk.): Matt. 5:13-16

Taustaa: Nämä kaksi pientä vertausta sisältyvät Jeesuksen vuorisaarnaan. Sanoessaan "te olette..." Jeesus puhuu opetuslasista paitsi yksilöinä, myös yhteisönä, kristillisenä kirkkona.

Alustava kysymys

Jae 13. Suola. Meidän aikamme suola ei menetä koskaan suolaisuuttaan, mutta tuohon aikaan oli olemassa myös huonolaatuista suolaa, jonka suolapitoisuus saattoi ajan mittaan kadota.

Jae 14. Galileassa rakennettiin juuri Jeesuksen aikaan Seforis-nimistä kaupunkia vuorelle. Tietenkään kaupungissa ei tuohon aikaan ollut yhtä paljon valoja kuin nyt, mutta pimeässä sen sijaintia ei voinut olla huomaamatta.

Jae 15. Lamppu. Muuta valaistusta ei tuohon aikaan tunnettu kuin kynttilä tai öljytuikku. Tuon ajan lamppua ei voi verratakaan meidän aikamme sähkövaloon, mutta joka tapauksessa se piti iltaisin pimeyden loitolla. Vakka oli puinen laatikko, jolla mitattiin viljaa.

Jae 16. Hyvät teot.

Kokoavat kysymykset

Ilosanoma: Jeesus on maailman valo, koska hän eli esimerkillisen elämän ja kuoli uhrikuoleman meidän edestämme. Meidän ja meidän kirkkomme valo on vain lainavaloa, joka heijastuu meistä, kuten auringon valo kuusta. Jollemme elä uskollisina Jeesuksen sanoille, meistä tulee vakan alle asetettuja öljytuikkuja.

© www.ilosanomapiiri.fi