www.ilosanomapiiri.fi    

YLÖSNOUSSEEN KOHTAAMINEN
2. pääsiäispäivä (3. vsk.): Matt. 28:8-15 (27:62-66; 28:2-4; 11-15)

Taustaa: Keskustelemme tällä kertaa pääsiäisen tapahtumista hänen vihamiestensä näkökulmasta. Siksi otamme käsiteltäväksi myös edellisen luvun 27 viimeiset jakeet ja pari jaetta luvun 28 alusta. Käsittelemme siis tässä raamattupiirissä suluissa olevan tekstin. Oletamme, että osanottajat tietävät, kuka oli Pilatus ja keitä olivat ylipapit.

Jakeet 27:62-64

Jakeet 65-66. Jakeet sisältävät viimeisen maininnan Pilatuksesta.

Jakeet 28:2-4. Roomalaisia sotilaita pidettiin yleensä rohkeina miehinä, jotka eivät missään tapauksessa lähteneet livohkaan vartiopaikaltaan.

Jakeet 11-15

Kokoavat kysymykset

© www.ilosanomapiiri.fi