www.ilosanomapiiri.fi    

JEESUS, KIUSAUSTEN VOITTAJA
1. paastonajan sunnuntai (3. vsk.) 1. Moos. 3:1-7 ja Mark. 1:12-13

Huom. Koska evankeliumiteksti on tällä kertaa vain kahden jakeen pituinen, käsittelemme ensin Vanhan testamentin tekstin ja vasta sitten saarnatekstin.

I Maailman ensimmäinen kiusaus 1. Moos. 3:1-7

Taustaa: Raamattu ei paljasta meille pahan alkuperää. Paha näyttäytyy meille ensimmäisen kerran Jumalaa vastustavana persoonana, joka tuli paratiisiin käärmeen hahmossa. Käärme ei tuolloin ollut inhottavan näköinen matelija, vaan uljas eläin. Jumala oli antanut Sanansa miehelle, joka oli välittänyt sen naiselleen: hyvän- ja pahantiedon puun hedelmää ei saa syödä (2:16-17).

Jakeet 1-3

Jakeet 4-5

Jae 6

Jae 7

II Mark. 1:12-13

Taustaa: Jeesus joutui kohtaamaan kolme kiusausta erämaassa: 1) tyydyttämättömien tarpeiden kiusauksen eli 40 päivän hirvittävän nälän, 2) vallan kiusauksen: tyytyisikö hän ristin tiehen vai ottaisiko hän kuninkuuden ennen aikojaan Saatanan kädestä, ja 3) epäuskon kiusauksen: ottaisiko hän vaikean tilanteensa Isän Jumalan kädestä, vai vaatisiko hän ihmettä uskonsa tueksi.

Kokoavat kysymykset

Ilosanoma: Eeva hävisi kiusauksen, Adam hävisi kiusauksen, sinä ja minä olemme hävinneet kiusauksen miljoona kertaa. Jeesus kuitenkin voitti kaikki kiusaukset meidän Sijaisenamme – ja meni sitten kärsimään sen rangaistuksen, jonka me olemme omalla tottelemattomuudellamme ansainneet.

© www.ilosanomapiiri.fi