www.ilosanomapiiri.fi    

TEHKÄÄ TIE KUNINKAALLE
3. adventtisunnuntai (3. vsk.): Joh. 1:19-27

Taustaa: Messias-odotus oli tuohon aikaan yleistä juutalaisten parissa. Tekstissämme juutalaisten uskonnolliset johtajat lähettävät pappeja, leeviläisiä ja fariseuksia tenttaamaan Johannes Kastajaa (19, 24). Johannes oli itsekin papin poika ja valtavan suosittu, mutta hän ei ollut kenenkään kuuluisan rabbin opetuslapsi. Johannes kastoi Betaniassa Jordanin rannalla. (Se ei siis ollut sama Betania, missä Martta ja Maria asuivat.) Siihen paikkaan, jota nykyään pidetään Johanneksen kastepaikkana, on Jerusalemista matkaa noin 40 km.

Jae 19

Jakeet 20-21. Profeetta Elia eli 800 vuotta ennen Jeesusta. Hänkin saarnasi lakia. Elia ei kuollut, vaan hänet otettiin elävänä taivaaseen. VT:n lopussa ennustetaan, että hän tulee takaisin ennen Herran päivän koittamista (Mal. 4:5). Johannes pukeutui kuten Elia kamelinkarvaviittaan. ”Se profeetta” tarkoittaa taas Moosesta. Mooses nimittäin ennusti, että Herra lähettäisi kansalleen samanlaisen profeetan kuin hän itse oli ollut (5. Moos. 18:15).

Jae 22

Jae 23. Johannes lainaa profeetta Jesajaa, joka ennusti 700 vuotta aikaisemmin: Ääni huutaa: ”Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!”... Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: ”Teidän Jumalanne tulee!” (Jes. 40:3,9)

Jae 25

Jakeet 26-27

Ilosanoma: Johannes Kastaja oli siihen asti saarnannut lakia, mutta seuraavana päivänä hän sai osoittaa sormellaan Jumalan Karitsaa, joka kantaisi koko maailman synnit ruumiissaan ristinpuuhun (1:29). Se oli Johanneksen elämäntehtävän huipentuma.

© www.ilosanomapiiri.fi