www.ilosanomapiiri.fi    

KUNNIAN KUNINKAAN ALENNUSTIE
Palmusunnuntai (2. vsk.): Joh. 12:1-11 (käsikirja 1-8)

Taustaa: Muista evankeliumeista käy ilmi, että nämä päivälliset tapahtuvat spitaalisen Simonin kodissa. Oli menossa Jeesuksen kuolemaa edeltävä sapatti tai tarkemmin sanottuna sapatin jälkeinen ilta. Paikalle on kutsuttu samasta kylästä sisarukset Martta, Maria ja Lasarus. Tämä on se sama Maria, joka oli kuunnellut Jeesuksen puheita hänen jalkojensa juuressa istuen. (Syntinen nainen fariseuksen kodissa, josta Lk. 7:36-50 kertoo, on siis eri henkilö.) Jeesuksen pidätysmääräys oli jo annettu (11:57). Yksi denaari oli miehen päiväpalkka, ja 300 denaaria hänen vuosipalkkansa, koska sapattia ei laskettu työpäiväksi.

Jakeet 1-3

Jakeet 4-8. Opetuslapseksi tullessaan Juudas ei ollut varas, hänestä tuli vähitellen epärehellinen. Kohta hän myisi Herransa 30 hopearahasta eli 120 denaarista.

Jakeet 9-11

Ilosanoma: Maria oli oppinut ymmärtämään Jeesuksen rakkauden syvyyden kuunnellessaan häntä. Mikään ei hänen mielestään ollut kyllin hyvää Vapahtajalle, joka kohta kuolisi hänen puolestaan. Niin, kumpi oli loppujen lopuksi suurempaa "haaskausta", sekö että Maria vuodatti nardusöljyn Jeesuksen tähden vai se, että Jumalan Poika vuodatti verensä Marian tähden – ja meidän tähtemme?

© www.ilosanomapiiri.fi