www.ilosanomapiiri.fi    

KASTEEN LAHJA
1. sunnuntai loppiaisesta (2. vsk.): Apt. 8:26-40

Taustaa: Tekstimme hoviherra tuli Afrikasta. Etiopialla tarkoitetaan tässä Assuanin ja Khartoumin välistä aluetta (Nubiaa, nykyistä Sudania). Assuanissa oli juutalainen siirtokunta, jonka kautta tekstimme hoviherrakin oli varmaan kuullut näkymättömästä Jumalasta. Assuanista Kairoon on 1000 km matka, mikä vei jokiveneellä noin 2 kk. Sitten piti vielä kulkea Merentietä runsaat 400 km Jerusalemiin. Yhteensä matkaan meni vähintään puoli vuotta. Hoviherrat olivat vanhan ajan hoveissa eunukkeja eli miehiä, joille oli tehty kastraatioleikkaus. Usein köyhät perheet myivät poikiaan hoviin rahaa saadakseen. Vanha testamentti julistaa karusti, ettei yhtäkään kastroitua saa ottaa Herran kansan jäseneksi (5. Moos. 23:2).

Jae 26. Filippos oli yksi alkukirkon seitsemästä diakonista. Hän oli juuri keskellä Samarian suurta herätystä (5-8).

Jae 27. Vanha käännös sanoo, että eunukki lähti Jerusalemiin rukoilemaan. VT:sta löytyy lupaus, että Jumala kuulee pakanoidenkin rukoukset, jos ne rukoillaan hänen temppelissään (1. Kun. 8:41-43)

Jae 28. Temppelissä hoviherraa ei päästetty pakanoiden esipihaa pitemmälle. Varsinaisen temppelialueen portilla riippui kyltti, jossa kiellettiin kolmella kielellä kuolemanrangaistuksen uhalla pyhälle alueelle meno muilta kuin Jumalan kansan jäseniltä. Salomon pylväskäytävässä pakanoiden pihan reunalla oli kauppoja, joissa ilmeisesti myytiin myös VT:n kreikankielisiä kirjakääröjä.

Jakeet 29-31

Jakeet 32-34 Lukekaa jakeet molemmista käännöksistä. Hoviherra oli varmasti nähnyt uhrilampaita kuljetettavan Jerusalemin temppeliin.

Jae 35 (Vilkaistaan vielä myös jakeita 32-34). Sana "evankeliumi" tarkoittaa ilosanomaa.

Jae 36 (Jätämme jakeen 37 keskustelun ulkopuolelle, koska se puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista.)

Jakeet 38-39

Jakeet 39-40

Kokoava kysymys

Ilosanoma: Hoviherra luki Jesajan kääröstä myös nämä sanat: Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme (Jes. 53:4). Päästyään Jesajan 56. lukuun hoviherra luki tämän lohdutuksen: "Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: 'Herra erottaa minut peräti kansastansa', älköönkä kuohittu sanoko: 'Minä olen kuiva puu.' (Jes. 56:3*). Jollei hoviherra olisi ollut eunukki, ei hän olisi ehkä janonnut vastauksia elämänsä suuriin ongelmiin eikä lähtenyt Jerusalemiin. Silloin Jeesus olisi jäänyt häneltä kohtaamatta. Elämän suurin onnettomuus kääntyi siis hänelle elämän suurimmaksi siunaukseksi.

© www.ilosanomapiiri.fi