www.ilosanomapiiri.fi    

KAHDEN VALTAKUNNAN KANSALAISENA
24. sunnuntai helluntaista (1. vsk.): Matt. 22:15-22

Taustaa: Fariseukset olivat isänmaan ystäviä, kun taas herodilaiset kannattivat valtaapitäviä roomalaisia ja heidän vasallikuningastaan Herodesta. Tavallisesti nämä kaksi puoluetta olivat tukkanuottasilla keskenään. Nyt fariseukset kuitenkin pyysivät herodilaisilta apua Jeesuksen selättämiseen. Juutalaisten oli maksettava veroja roomalaisille. Verotuloilla rakennettiin teitä ja siltoja, mutta osa niistä saattoi mennä myös Rooman harjoittamaan keisarinpalvontaan. Siksi verojen maksaminen oli fariseuksille vaikeaa. Herodilaiset sen sijaan hyväksyivät asian mukisematta.

Alustavat kysymykset

Jakeet 15-16. Vanha käännös puhuu "sanoissa solmimisesta". Uusi käännös puhuu "ansasta".

Jae 17.

Jakeet 18-21a.

Jae 21b

Jae 22

Kokoavat kysymykset

Ilosanoma: Jeesus alistui lain alle tullessaan ihmiseksi eli siis antoi keisarille, mikä keisarin on. Mutta Jeesus myös antoi aina Jumalalle mikä Jumalan on: uskon ja palvonnan. Silti hänet tuomittiin kapinasta keisaria vastaan. Jos meille käy samoin, seisoo Jeesus vierellämme ja vahvistaa meitä.

© www.ilosanomapiiri.fi