www.ilosanomapiiri.fi    

ITSENSÄ TUTKIMINEN
12. sunnuntai helluntaista (1. vsk.): Luuk. 18:9-14

Taustaa: Sana "vanhurskas" tarkoittaa "Jumalalle kelpaavaa". Vain vanhurskas ihminen pääsee lopulta taivaaseen. Huomatkaa, että Jeesuksen aikaan sana "fariseus" ei merkinnyt tekopyhää hurskastelijaa, vaan todella uskovaista ihmistä, joka tahtoi sydämestään palvella Jumalaa ja pitää köyhistä huolta. "Publikaani" taas oli miehitysvallan palveluksessa oleva isänmaan petturi, joka rikastui pistämällä verovaroja omaan taskuunsa. Juutalaisille temppeli oli ainoa paikka, jossa Jumala voitiin kohdata ja synnit sovittaa. Luultavasti molemmat rukoilijat olivat temppeliin tullessaan tuoneet sinne uhrieläimen.

Jae 9

Jae 10. Fariseus oli tavallinen näky temppelissä, toisin kuin publikaani.

Jakeet 11-12. Mooseksen lain mukaan riitti, kun juutalainen paastosi yhden päivän vuodessa. Kymmenyksiä ei tarvinnut maksaa muuta kuin viljasta, hedelmistä ja öljystä. Tuohon aikaan rukoiltiin seisovassa asennossa ja katse taivaaseen suunnattuna.

Jae 13. Voimme olettaa publikaanin käyneen poikasena synagogakoulua ja oppineen tuntemaan Kirjoituksia. Publikaani ei sano tässä "armahda minua, syntistä syntisten joukossa" (a sinner), vaan armahda minua, suurta syntistä (the sinner). Sen lisäksi hän käyttää armahtaa-sanana verbiä hilastheeti, mikä tarkoittaa syntien sovittamista uhrin perusteella.

Jakeet 11-13 vielä kerran

Jae 14. Tämä jae on käännetty väärin vanhassa käännöksessä. Jeesus ei puhu tässä vanhurskauden asteesta ("vanhurskaampana kuin se toinen"), vaan siitä, että publikaani oli vanhurskas, fariseus ei ollut.

Kokoavat kysymykset

Ilosanoma: Kun publikaani rukoili rukoustaan, hän voi tuntea nenässään alttarilla palavan syntiuhrieläimen hajun. Hän tiesi, että viattoman uhrin oli täytynyt kuolla, että Jumala voisi olla hänelle syntisäkille armollinen. Temppelin uhrit olivat Jeesuksen ristinuhrin ennakkokuvia. Luettu vanhurskaus tarkoittaa sitä, että publikaanin synnit luettiin Jeesuksen kontolle ja Jeesuksen vanhurskaus publikaanin kontolle. Sitä fariseus ei tajunnut koettaessaan tulla vanhurskaaksi omien tekojensa perusteella.

© www.ilosanomapiiri.fi