www.ilosanomapiiri.fi    

JEESUS, KIUSAUSTEN VOITTAJA
1. paastonajan sunnuntai (1. vsk.): Matt. 4:1-11

Taustaa: Paholainen houkutteli Eevaa ja Adamia syntiin paratiisissa ja sai heidät lankeamaan. Samalla tavalla hän kiusasi Jumalan kansaa sen 40-vuotisen erämaataipaleen aikana, ja sai sen lankeamaan yhä uudelleen. Myös Jeesus piti asettaa koetukselle, koska hän oli uusi Adam sekä uusi Israelin js ihmiskunnan edustaja. Juuri ennen kiusauksia Jeesus oli kastettu, ja Isä Jumala oli sanonut hänelle taivaasta: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (3:17) Huomatkaa, että Jeesus vastasi Paholaiselle joka kerran erämaavaelluksen ajalta otetulla raamatunlauseella.

Jakeet 1-2. Kreikan verbi "peiradzein" tarkoittaa sekä kiusaamista että koettelemista.

Jakeet 3-4. Ensimmäinen kiusaus koskee meidän perustarpeitamme: nälkää, janoa, seksuaaliviettiä, turvallisuuden tarvetta jne.

Jakeet 5-7. Toisessa kiusauksessa on kysymys Jumala-suhteesta. Paholainen siteeraa Psalmia 91. Toinen näihin jakeisiin liittyvä VT:n kohta on Elian ateria autiomaassa (1. Kun. 19:3-9)

Jakeet 8-10. Kolmannessa kiusauksessa on kysymys vallanhimosta ja menestymisen halusta. Huomatkaa, että VT:ssa Messiaalle on luvattu valtakunta, joka ulottuu merestä mereen, maan ääriin asti.

Jae 11. Enkelit ilmestyivät kuusi kertaa Jeesuksen elämän eri vaiheissa: hänen sikiämisensä ja syntymänsä aikaan, kiusausten jälkeen, Getsemanessa, tyhjällä haudalla ja taivaaseen astumisen jälkeen.

Kokoavat kysymykset

Ilosanoma: Jeesus voitti kaikki nämä paholaisen kiusaukset. Silti hänelle langetettiin se tuomio, joka kuuluu kiusauksensa hävinneille. Sinullekin. Heprealaiskirjeessä sanotaan: "Sen tähden, että Jeesus itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa." (Hepr. 2:18*).

© www.ilosanomapiiri.fi