www.ilosanomapiiri.fi    

Ohjeita piirin ohjaajalle

Ohjaajan tulee tutustua kyseisen kerran Raamatun kohtaan ja siihen liittyviin kysymyksiin ennen raamattupiirin alkua. On hyvä, jos ohjaaja ehtii myös rukoilla ennen raamattupiirin alkamista.

Maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää selkokieltä.

Piirin voi aloittaa alkurukouksella, jossa pyydetään Pyhää Henkeä avaamaan Raamatun sanaa. Tämän jälkeen jokainen raamatturyhmän jäsen lukee päivän tekstin omalla äidinkielellään. Seuraavaksi teksti luetaan ääneen suomen kielellä niin, että jokainen lukee esimerkiksi kaksi jaetta. Viimeiseksi ohjaaja lukee tekstin ääneen kokonaisuudessaan.

Lukemisen jälkeen ohjaaja selittää ryhmäläisille tekstin sisältämät vaikeat tai uudet sanat. Havainnollistamiseksi on hyvä käyttää apuna esimerkiksi liitutaulua.

Suunnitellussa materiaalissamme on lähes jokaiselle kerralle seitsemän kysymystä. On tärkeää kannustaa ryhmäläisiä aktiivisuuteen kysymyksiin vastaamisessa. Kielen takia vastaaminen voi joskus olla hidasta. Ohjaajan ei ole hyvä itse lähteä kiirehtimään vastaamisessa vaan antaa tilaa ja aikaa ryhmäläisille.

On tärkeää päättää raamattupiiri rukoukseen, johon voidaan kysyä myös esirukousaiheita ryhmäläisiltä. Ohjaaja voi lopuksi kysyä myös palautetta ryhmäläisiltä raamattupiirin onnistumisesta.

© www.ilosanomapiiri.fi