KUOLEMASTA ELÄMÄÄN
25. sunnuntai helluntaista (3. vsk.): Luuk. 20:27-40

Taustaa: Tämä tapahtui Jeesuksen viimeisellä viikolla Jerusalemissa, kun eri uskonnolliset ryhmät koettivat saada hänet solmituksi sanoissaan. Saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia ja hyvissä väleissä roomalaisten kanssa. Ylimmäiset papit tulivat yleensä heidän joukostaan, ja heillä oli myös enemmistö suuressa neuvostossa. Teologialtaan saddukeukset erosivat muista juutalaisista siten, etteivät he uskoneet ruumiin ylösnousemukseen. Siihen eivät usko meidän aikanammekaan muut uskonnot kuin juutalaisuus ja klassinen kristinusko (eivät siis liberaaliteologit).

Jae 27

Jae 28

Jakeet 29-33. Saddukeukset koettivat siis osoittaa ylösnousemuksen mahdottomuuden kertomalla tämän tarinan.

Jakeet 34-36. Huomatkaa, ettei Jeesus puhu taivaasta, vaan toisesta, tulevasta maailmasta. Markuksen mukaan Jeesus sanoi saddukeuksille aivan ensimmäiseksi: "Te kuljette eksyksissä ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa." (Mk. 12:24).

Jakeet 37-38

Jakeet 39-40. Kirjanoppineet uskoivat ruumiin ylösnousemukseen, mutta olivat muissa asioissa Jeesuksen vastustajia. Vrt. jakeet 1-2 ja 19.

Kokoava kysymys

Ilosanoma: Jumala, jolle kaikki elävät, rakasti tätä maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa ristinkuolemaan. Se hinta hänen piti maksaa siitä, että Abraham, Iisak, Jaakob ja me itse kukin voisimme elää hänelle iankaikkisesta iankaikkiseen.

© www.ilosanomapiiri.fi