3. JEESUS KASTETAAN Matt. 3:13-17

Aluksi: Kaksi vähän yli 30-vuotiasta miestä kohtaa Jordan-virran rannalla. Itse asiassa he ovat serkukset. Toisella heistä on yllään oudot vaatteet. Jeesus on siihen asti elänyt Galileassa, Johannes Juudean erämaassa. Emme tiedä, ovatko nämä kaksi koskaan ennen tavanneet. (Vetäjä kertoo lyhyesti jakeiden 3:1-12 sisällön.)

1.
 • Miten näiden kahden miehen lapsuus ja nuoruus poikkesivat toisistaan?
 • Miksi julkisuus ja kansansuosio eivät pilanneet Johannesta?
2.
 • Mikä ero oli Jeesuksen ja muiden kastettavien välillä?
 • Miksi Johannes ei tahtonut kastaa Jeesusta?
 • Miksi Jeesus tahtoi kasteen, vaikka Johanneksen kaste oli tarkoitettu vain syntisille?
3.
 • Mitä Jeesuksen sanat jakeessa 15 tarkoittavat?
 • Vetäjä lukee Joh. 19:30. Miten Jeesus täytti Jumalan vanhurskaan tahdon?
4.
 • Mitä tämä teksti osoittaa meille Jumalan ja Jeesuksen suhteesta?
 • Mitä tämä teksti osoittaa meille Jumalan kolmiyhteydestä?
 • Pyhä Henki oli asunut koko ajan Jeesuksessa. Miksi hän tuli näkyväksi nimenomaan kasteen hetkellä?
5.
 • Miksi Jumala halusi kuuluttaa taivaasta kaikille ihmisille jakeen 17 sanat?
 • Muistuta mieleesi, mitä sinulle on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana. Luuletko, että Jumala voisi sanoa sinusta samat sanat kuin Jeesuksesta jakeessa 17?
6.
 • Johannes kastoi ihmisen vasta sitten, kun hän oli tunnustanut syntinsä. Siksi hänen kastettaan kutsuttiinkin parannuksen kasteeksi. Mikä on ero kristillisen kasteen ja Johanneksen kasteen välillä? (Ks. myös Apt. 2:38).
7.
 • Kristillisen kasteen hetkellä Jumala sanoo kastettavalle samat sanat kuin Pojalleen jakeessa 17. Millä perusteella hän voi sanoa nuo sanat syntiselle ihmiselle?
8.
 • Vetäjä kertokoon lyhyesti Abrahamin uhrista (1. Moos. 22). Jakeen 17 sanat muistuttavat niitä sanoja, jotka Jumala sanoi Abrahamille 1. Moos. 22:2:n mukaan. Mitä yhteistä on näillä kahdella tapauksella: kun Aabraham uhrasi poikansa ja kun Jumala uhrasi omansa.

© www.ilosanomapiiri.fi