29. USKO JA PARANTUMINEN Luuk. 17:11-19

Aluksi: Jeesuksen aikana spitaalisten täytyi elää muista ihmisistä eristettyinä. Jos joku arveli parantuneensa, hänen piti saada siitä papin allekirjoittama todistus (3. Moos. 13-14). VT tuntee vai pari kolme sellaista ihmettä. Vetäjä voi katsoa, mitä tietosanakirja sanoo leprasta. Juutalaiset halveksivat samarialaisia, koska nämä heidän mielestään olivat ulkomaalaisia ja puoliksi pakanoita.

1.
 • Kuvitelkaa sitä päivää, kun nämä 10 miestä tajusivat sairastuneensa spitaaliin. Millaiset ajatukset silloin ehkä risteilivät heidän päässään oman ja perheen tulevaisuuden suhteen?
 • ( Mitä yhteistä on muinaisilla spitaalisilla meidän aikamme HIV-tartunnan saaneiden kanssa?)
2.
 • Millaisia asioita nämä sairaat ja eristetyt ihmiset ehkä eniten kaipasivat?
3.
 • Mitä spitaaliset Jeesukselta odottivat - katsokaa heidän rukoustaan jakeessa 13?
4.
 • Pappien asuttamat kaupungit sijaitsivat 50-60 km Galilean ja Samarian rajalta. Miksi Jeesus ei parantanut näitä miehiä siinä paikassa, vaan lähetti heidät noin pitkän matkan päähän?
 • Mikä sai spitaaliset lähtemään vaivalloiselle matkalle, vaikkeivät he olleet edes parantuneet taudistaan?
 • Olivatko spitaaliset mielestänne Jeesukseen jo uskovia sillä hetkellä, kun he läksivät liikkeelle? Perustelkaa vastauksenne.
5.
 • Juutalaiset papit eivät tahtoneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Miksi spitaalinen samarialainen kuitenkin läksi heitä tapaamaan?
6.
 • Miettikää mahdollisimman monta syytä siihen, miksi yhdeksän juutalaista eivät palanneet Jeesuksen luo kiittämään häntä.
 • Miksi samarialainen tahtoi välttämättä tulla vielä Jeesuksen luo kiittämään häntä?
7.
 • Miksi Jeesus oli pettynyt siitä, etteivät yhdeksän parantunutta tulleet hänen luokseen?
 • Oletko sinä koskaan aiheuttanut Jeesukselle samanlaista pettymystä kuin nämä parantuneet juutalaiset aiheuttivat? Milloin?
8.
 • Lause "Uskosi on pelastanut sinut" voitaisiin yhtä hyvin kääntää: "Uskosi on parantanut sinut". Miksi Jeesus sanoi samarialaiselle juuri nämä sanat?
9.
 • Mikä ero on uskossa, joka etsii parantumista, sen uskon kanssa, joka etsii Jeesusta itseään?
 • Miksi "parantava usko" ei välttämättä olekaan "pelastavaa uskoa"?
10.
 • Mitä sairauden ja häpeän vuodet merkitsivät myöhemmin yhdeksälle juutalaiselle?
 • Mitä nämä vuodet merkitsivät samarialaiselle?

Ilosanoma: Jeesus joutui kestämään ristillä saman häpeän ja hyljeksimisen kuin spitaaliset. "Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava... Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme ja otti taakakseen meidän sairautemme" (Jes. 53:3-4). Se hinta Jeesuksen piti tästäkin ihmeestä maksaa.

© www.ilosanomapiiri.fi