www.ilosanomapiiri.fi    

Keitä me olemme?

Organisaatio

Ilosanomapiirin kysymykset on kehitelty Mailis Janatuisen työskennellessä Suomen ev.lut. Opiskelijalähetyksen (OPKO) ja sen japanilaisen sisarjärjestön Kirisutosha Gakusei Kain (KGK) yhteyksissä. Sittemmin hän on kirjoittanut useita oppaita ilosanomapiiristä. Mailis Janatuinen on eläkkeellä oleva Japanin lähetti.

Glad Tidings Mission (suomeksi "ilosanomalähetys") syntyi, kun ryhmä vapaaehtoisia halusi yhteistyössä Mailis Janatuisen kanssa jakaa hänen oppaitaan ja kysymyssarjojaan www:n välityksellä erikielisinä versiona. Tällä hetkellä kysymyssarjoja on yli kymmennellä kielellä ja lisää kieliä on tulossa. Avustajia toimii useissa maissa. Vuonna 2019 Glad Tidings Mission järjestäytyi yhdistykseksi Ilosanomapiirin ystävät ry.

Ilosanomapiirin kysymykset perustuvat evankeliumien teksteihin. Ilosanomapiirin päätarkoitus on auttaa sinua ja ystäviäsi kohtaamaan elävä Vapahtaja ja kuulemaan hänen äänensä Raamatussa. Lisäksi pyrimme löytämään Jeesuksen ristin jokaisesta tekstistä.

Kaikki tämän sivuston materiaali on ilmaista ja vapaasti käytettävissä. Voit tulostaa ja kopioida oppaita ja kysymyssarjoja niin paljon kuin haluat.