www.ilosanomapiiri.fi    

MIKÄ ON ILOSANOMAPIIRI?

1. Evankelioimistyötä
Ilosanomapiiri (IP) on eräs evankelioimistyön muoto. IP:n kautta voimme ikään kuin esitellä Jeesuksen kristinuskosta vieraantuneille ihmisille, esimerkiksi ystävillemme ja sukulaisillemme. Pienpiiri on kautta kirkon historian ollut kirkon kasvun väline. Uusia ihmisiä on aina tavoitettu kaikkein tehokkaimmin pienpiirien kautta. Rukoilemme, että IP voisi olla herätyksen välineenä maassamme.

2. Maallikkotyötä
Yritäpä saada maallikot järjestämään säännöllisiä evankelioimiskokouksia, joissa on oltava tunnin verran ohjelmaa! Useimmille kristityille se tietää niin paljon valmistelutyötä, että he kieltäytyvät kunniasta. IP on evankelioimistyötä, johon tarvitaan minimaalisen vähän pohjatietoja ja valmistelua. Siksi maallikot pystyvät näitä piirejä vetämään jopa paremmin kuin teologit ja muut seurakunnan työntekijät. Perustamalla ilosanomapiirejä saadaan monen maallikon armolahjat käyttöön ja kasvamaan.

3. Oppimista oivalluksen kautta
IP:ssä osanottajat joutuvat itse vastaamaan tekstiä koskeviin kysymyksiin. He oppivat oivaltamalla, mikä on pedagogisesti kaikkein tehokkain tapa omaksua uusi asia. Oivalluksen kautta asiasta tulee omaa tietoa, ei toisen käden tietoa. Oma oivallus pysyy mielessä silloinkin, kun toisten saarnat ja raamattutunnit ovat jo aikoja sitten unohtuneet.

4. Jeesuksen kohtaamista
Jeesus on lihaksi tullut Sana ja hänet voidaan kohdata vain Sanassa ja sakramenteissa (kasteessa ja ehtoollisessa). IP:ssä pyritään johdattamaan osanottajat Jeesuksen eteen, hänen puhutteluunsa, hänen autettavikseen. Tarkoituksena ei siis niinkään ole opettaa kristinuskon totuuksia, vaan saada osanottajat kasvotusten elävän persoonan kanssa. Siksi IP:n tunnuslauseena voitaisiinkin pitää Jeesuksen sanaa: "Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään" (Mt.18:20).

5. Uskovien yhteyttä, johon myös ei-uskovat toivotetaan tervetulleiksi
Raamatun tekstistä keskustellessa syntyy aivan erityinen yhteys ihmisten välille, koska Jeesus on itse Sanassaan läsnä. Sydämet avautuvat, ongelmat voidaan pukea sanoiksi ja viedä Jeesuksen eteen. Tällaista yhteyttä ei koskaan synny, jos Raamattu jätetään pienpiiristä pois. Yhteys ja rakkaus vetävät uusia ihmisiä puoleensa - siksi toimiva ilosanomapiiri aina kasvaa.

6. Uusi tapa lukea Raamattua
Ilosanomapiiri ei voi olla vaikuttamatta osanottajien omaan raamatunlukuun. Kun piirissä saadaan kokemus, että Jeesus astuu ulos Raamatun lehdiltä ja puhuu minulle henkilökohtaisesti, silloin häntä aletaan etsiä Raamatusta muulloinkin kuin raamattupiirissä. Moni osanottaja voi todistaa, että ilosanomapiirin kautta suomut ovat pudonneet pois silmiltä, ja Raamattu on alkanut elää. Meidän aikamme kristityt etsivät usein Jeesuksen kohtaamista kokemuksesta, profetiasta, viisauden sanoista yms, koska he eivät tiedä, että myös Raamattu puhuu henkilökohtaisesti.