www.ilosanomapiiri.fi    

32. LÄHETYSKÄSKY Matt. 28:16-20

Aluksi: 40 päivää on kulunut pääsiäisestä. Jeesus kohtaa opetuslapsensa viimeisen kerran ja sanoo heille viimeiset sanansa eli testamenttinsa - eli sen mitä hän haluaa heidän ennen kaikkea muistavan.

1.
 • Mikä on mielestäsi tavallinen rivikristityn suhde lähetystyöhön meidän kirkossamme? (Minkä verran rivikristitty on valmis käyttämään aikaansa, rahaansa ja elämäänsä lähetystyön edistämiseen?)
 • Minkä verran ja mihin suuntaan lähetystyöhön suhtautuminen on mielestäsi muuttunut sinun muistisi aikana?
2.
 • Mitä opetuslapset ehkä luulivat menevänsä tekemään vuorelle, jonne Jeesus oli heidät kutsunut (16)?
 • Mitä jotkut opetuslapsista epäilivät vielä tässä vaiheessa (17)?
 • Miksi luulette Jeesuksen tahtoneen sanoa nimenomaan nämä sanat viimeisiksi sanoikseen opetuslapsilleen?
3.
 • Miten Jeesus voi olettaa noiden yhdentoista oppimattoman miehen pystyvän valloittamaan koko maailman?
 • Jeesus oli käskenyt opetuslasten seurata itseään jo kolme vuotta aikaisemmin. Miten hänen silloinen kutsunsa erosi lähetyskäskystä?
4.
 • Mitä luulette opetuslasten ajatelleen kuullessaan sanat "kaikki kansat", ei vain "koko Israel" (19)?
 • Mitä vastaväitteitä opetuslapset ehkä olisivat tahtoneet esittää?
 • Mitä vastaväitteitä sinä esität silloin, kun sinua kutsutaan antamaan aikaasi tai rahaasi maailman evankelioimiseen?
5.
 • Miksi nykymaailma ei lainkaan näytä siltä kuin Jeesukselle olisi annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (18)?
 • Uskotko sinä, että Jeesuksella on kaikki valta maailman historiassa kuten myös sinun ja rakkaittesi elämässä tänäkin päivänä? Perustele vastauksesi.
6.
 • Mitä opetuslasten piti tehdä lähetyskentillä (19-20)?
 • Mitkä kaksi asiaa tarvitaan Jeesuksen opetuslapseksi tulemiseen tämän tekstin mukaan (19-20)?
7.
 • Miten Jeesus itse aikoo auttaa opetuslapsiaan lähetystehtävän suorittamisessa (20)?
8.
 • Miksi kristillinen kirkko ei ole saanut tätä tehtävää loppuun suoritetuksi, vaikka aikaa on kulunut jo 2000 vuotta?
 • Mitkä ovat mielestäsi tavallisimmat lähetystyön esteet meidän päivinämme?
 • Mieti, mikä on sinun tehtäväsi lähetyskäskyn toteuttamisessa: lähteminen vaiko lähettäminen?
 • Mitkä ovat mielestäsi lähetyssaarnaajan elämän hyvät ja huonot puolet?
9.
 • Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kanssasi joka päivä maailman loppuun asti hänen antamaansa tehtävää suorittaessasi?

© www.ilosanomapiiri.fi