www.ilosanomapiiri.fi    

27. TALENTIN TALLETTAJAT Matt. 25:14-30

Aluksi: Yksi talentti vastaa 17 vuoden palkkaa. On olemassa kolme mahdollisuutta tulkita, mitä talentit tässä vertauksessa tarkoittavat: A. Ne tarkoittavat meidän kykyjämme ja armolahjojamme. B. Ne tarkoittavat Jumalan armoa (evankeliumia, vrt. Ef. 4:7). C. Ne tarkoittavat armonvälineitä: Raamattua, kastetta ja ehtoollista.

1.
 • Paljonko yksi talentti tekee meidän valuutassamme tämänhetkisen ansiotason mukaan? Paljonko on kaksi talenttia - entä viisi (14-15)?
 • Miten meidän aikanamme olisi parasta sijoittaa tuollainen summa rahaa?
 • Montako vuotta menee, ennen kuin 17 vuoden palkka on kaksinkertaistunut?
 • Miksi ei aina ole niin yksinkertaista sijoittaa toisen ihmisen rahoja?
2.
 • Millä perusteella isäntä jakoi talentit (15)?
 • Mitä tarkoittaa, että palvelijat saivat eri määrän talentteja A, B ja C tulkinnan mukaan?
 • Milloin ja miten sinä olet saanut talenttisi Jumalalta?
3.
 • Mitä palvelijoiden käytökseen vaikutti se, mitä he tunsivat isäntäänsä kohtaan?
 • Miten eri tavoin palvelijat suhtautuivat isäntänsä paluun viipymiseen (19)?
 • Miten (A) armolahjoilla, (B) Jumalan armolla ja (C) armonvälineillä asioidaan (16)?
 • Miten armolahjat, Jumalan armo tai armonvälineet voidaan haudata maahan (18)?
 • Mitä näistä kolmesta tulkinnasta sinä pidät oikeana?
4.
 • Mitä jae 26 opettaa meille Jumalasta?
 • Millaisissa tilanteissa sinusta on tuntunut kuin Jumala olisi ankara mies, joka vaatii sinulta mahdottomia?
 • Mitä vikaa on sen ihmisen uskossa, joka on kuin vertauksen kolmas palvelija (24-27)?
5.
 • Milloin laiskalta palvelijalta otetaan pois hänen viimeinenkin talenttinsa (28)?
 • Mitä tarkoittaa jae 29 A, B ja C tulkintojen valossa?
6.
 • Miksi kolmannen palvelijan rangaistus oli noin kova, vaikka hän ei varsinaisesti ollut kavaltanut kenenkään rahoja (30)? Miettikää vastausta taas eri tulkintojen valossa.
 • Miksi Jeesusta itseään kohtasi kelvottoman palvelijan rangaistus (30)?
7.
 • Mitä meidän pitää tehdä, jos huomaamme olleemme kelvottomia ja laiskoja palvelijoita?
8.
 • Mikä saa meidät kristityt asioimaan talenteillamme?
 • Kuvittele, että Jeesus sanoo sinulle viimeisellä tuomiolla jakeen 21 sanat. Mitä vastaat hänelle?

© www.ilosanomapiiri.fi