www.ilosanomapiiri.fi    

25. TAIVAS JA MAA KATOAVAT Matt. 24:29-44

Aluksi: Kristikunnassa on erilaisia teorioita siitä, missä järjestyksessä eri ilmiöt tapahtuvat Jeesuksen palatessa maan päälle. Tässä raamattupiirissä emme keskustele asioiden tapahtumisjärjestyksestä, vaan vain itse asioista. Vetäjä selittäköön lyhyesti Nooan historian (37-39, vrt. 1. Moos. 6-7).

1.
 • Miltä sinusta tuntuisi, jos kuulisit, että Jeesus palaa maan päälle tänään?
 • Miten eroavat toisistaan Jeesuksen odottaminen ja kuoleman odottaminen?
2.
 • Mitä muutoksia ilmakehässä ja avaruudessa tapahtuu ennen Jeesuksen tuloa? Käytä vastauksessasi oman aikamme ilmauksia (29). (Millä eri tavoilla aurinko ja kuu voivat pimetä maapallosta käsin katsottuna? Muista myös Nooan aikaa.)
 • Mitä muutoksia ilmakehässä on tapahtunut meidän aikanamme?
3.
 • Miten Jeesuksen 1. ja 2. tuleminen eroavat toisistaan? Etsikää mahdollisimman monta eroavuutta (30).
 • Mitä sukukunnat valittavat Jeesuksen tullessa (30)?
4.
 • Mitä kristityille tapahtuu Jeesuksen tullessa takaisin (31)?
 • Toivotko sinä olevasi elossa, kun jae 31 toteutuu? Miksi, miksi et?
5.
 • Mitä Jeesus tahtoo sanoa viikunapuu-vertauksella omasta tulemuksestaan (32-34)? (Puhuuko tämä vertaus mielestänne Israelin valtiosta? Jos puhuu, niin miten?)
6.
 • Mikä merkitys lopun ajan uskoville on Jeesuksen sanoilla (eli Raamatulla) (35)?
 • Mitä sinulle merkitsee se, että maailmassa on jotakin, mikä ei koskaan katoa?
7.
 • Miksi Jeesuksen tulon päivän on oltava salattu (36)?
 • Miten elämäsi muuttuisi, jos tietäisit, milloin Jeesus tulee?
8.
 • Missä suhteessa Nooan aikalaiset muistuttivat meidän aikalaisiamme (38-39)? (Mitkä asiat heitä kiinnostivat ja mitkä eivät kiinnostaneet?)
9.
 • Mitä jakeet 40-41 tarkoittavat? Vertaa myös Nooan aikaan ja jakeeseen 31.
 • Kuvittele, miltä maailma näyttää, kun jakeet 40-41 toteutuvat?
10.
 • Kenelle Jeesuksen paluu on kuin murtovarkaan tulo (43-44)? Kenelle se on kuin ikävöidyn ystävän kohtaaminen?
 • Mitä Jeesuksen odottaminen tarkoittaa käytännössä (42,44)?
 • Miten Jeesuksen paluusta voisi tulla meille lohdullinen, ei pelottava asia?

© www.ilosanomapiiri.fi