www.ilosanomapiiri.fi    

24. KUKA ON TEKOPYHÄ? Matt. 23:1-12

Aluksi: Kun Jeesus arvosteli julkisesti fariseuksia ja lainopettajia tekopyhyydestä, oli se samanlainen skandaali kuin että joku meidän päivinämme "haukkuisi" TV:ssä kunnioitettuja kirkonmiehiä samalla tavalla. Mooseksen istuin tarkoitti sitä asemaa, joka näillä miehillä oli Mooseksen lain eli Vanhan testamentin opettajina.

1.
 • Mistä tekopyhän ihmisen voi tunnistaa Jeesuksen aikana (2-7)?
 • Sano yhdellä lauseella, mitä Jeesuksella oli aikansa lainopettajia ja fariseuksia vastaan.
2.
 • Mistä tekopyhän voi tunnistaa meidän päivinämme?
 • Missä piireissä on mielestäsi eniten fariseuksia meidän aikanamme?
 • Millainen opetus lisää tekopyhien määrää tietyssä uskonnollisessa ryhmässä?
3.
 • Millaisten asioiden perusteella Jeesuksen ajan fariseukset asettivat ihmiset arvojärjestykseen?
 • Millaisten asioiden perusteella uskonnolliset ihmiset pyrkivät meidän päivinämme asettamaan itsensä ja muut arvojärjestykseen?
4.
 • Miksi ihmiset yleensä pitävät arvonimiä ja titteleitä suuressa arvossa (7-10)?
 • Mikä merkitys arvonimillä ja titteleillä on sinun omassa uskonnollisessa yhteisössäsi?
 • Mikä arvonimissä ja titteleissä on vikana Jeesuksen mielestä?
5.
 • Miksi "palvelijan" asemaan joutuminen on kristityistäkin usein hyvin vaikeaa (11)?
 • Mikä ero on palvelijan asenteen (siinä mielessä kuin Jeesus käyttää tätä sanaa jakeessa 11) ja alemmuuskompleksin välillä?
 • Kuvaile kristillistä johtajaa, joka ottaa täydestä jakeen 11?
6.
 • Mitä jae 12 tarkoittaa käytännössä?
 • Kerro omasta elämästäsi jokin esimerkki liittyen jakeeseen 12.
7.
 • Missä suhteessa Jeesus oli erilainen kuin aikansa uskonnolliset opettajat?
 • Miksi Jeesus ei vaatinut koskaan asemaa tai kunniaa itselleen, vaikka olisi ne ansainnut paremmin kuin kukaan toinen koko maailmassa?
8.
 • Mikä on mielestäsi tämän tekstin tärkein opetus sinulle itsellesi? Entä kirkollesi/uskonnolliselle yhteisöllesi?

Ilosanoma: Jeesus ei sitonut raskaita taakkoja ihmisten kannettavaksi, päinvastoin - hänhän otti ihmiskunnan syntitaakan omille harteilleen ja kantoi sen ristinpuulle.

© www.ilosanomapiiri.fi