www.ilosanomapiiri.fi    

17. SIMONISTA TEHDÄÄN KALLIO Matt. 16:13-23

Aluksi: Uuden testamentin Kristus-titteli tarkoittaa samaa kuin Vanhan testamentin Messias, suomeksi "voideltu". Kuninkaat ja ylimmäiset papit voideltiin öljyllä, kun heidät asetettiin virkaansa.

1.
 • Mitä ajattelet tämän tekstin perusteella väitteestä: Jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi (13-17)?
 • Miksi uskontunnustuksen sisältö on kristinuskossa ratkaisevan tärkeä asia?
2.
 • Mikä olisi mielestäsi ollut helpointa uskoa: sekö että Jeesus oli profeetta Elia (joka oli kuollut 800 vuotta sitten), profeetta Jeremia (kuollut 600 vuotta sitten), pari vuotta aikaisemmin teloitettu Johannes Kastaja vaiko että hän oli Kristus, Jumalan Poika?
 • Voidaanko mielestäsi niitä ihmisiä kutsua kristityiksi, jotka vastaavat jakeen 14 tavalla? Miksi voidaan/miksi ei voida?
3.
 • Miksi useimmat ihmiset tuohon aikaan eivät tajunneet, että Jeesus on Kristus, VT:n ennustama Messias - kaikista hänen suorittamistaan ihmeistä huolimatta?
4.
 • Miten ihminen voi tekstimme mukaan löytää oikean, pelastavan uskon (17)?
5.
 • Miltä sinusta tuntuisi, jos sinua nimitettäisiin kallioksi?
 • Miltä Pietarista ehkä tuntui, kun Jeesus nimitti häntä kallioksi?
 • Jotkut ajattelevat, että Jeesus tarkoitti kalliolla Pietaria itseään. Toiset taas uskovat, että kallio tarkoitti Pietarin uskontunnustusta jakeessa 16. Mitä mieltä sinä tästä asiasta olet?
6.
 • Mitä jae 19 mielestäsi tarkoittaa? (Mitkä ovat taivasten valtakunnan avaimet? Kenellä ne on hallussaan tänä päivänä?)
7.
 • Miksi Pietarin oli niin vaikea uskoa, että Jeesukselle tapahtuisi sellaista kuin hän itse ennusti jakeessa 21?
 • Vertaa toisiinsa jakeita 17 ja 23. Mistä Pietarin sanat oikein olivat lähtöisin?
 • Mikä Pietarin uskossa oli vikana vielä uskontunnustuksen jälkeenkin?
8.
 • Miten Jeesus voi nimittää kallioksi ja Saatanaksi samaa ihmistä?
 • Mistä huomaamme, ettei Pietari kuitenkaan ollut riivattu?
 • Mitä Saatana koetti saada aikaan Pietarin kautta?
 • Millä tavalla me itse kukin saatamme toimittaa Saatanan virkaa toisten ihmisten elämässä?
9.
 • Mikä ero on niiden kahden ajattelutavan välillä, jotka Jeesus mainitsee jakeessa 23?
 • Kumpi ajattelutapa on yleisempi kristikunnassa tänä päivänä?
 • Miten Jeesus kohtelee ihmistä, joka on toimittanut Saatanan virkaa toisen ihmisen elämässä?

Ilosanoma: Lue jae 21 niin, että lisäät siihen sanat "Pietarin syntien ja minun syntieni tähden".

© www.ilosanomapiiri.fi