www.ilosanomapiiri.fi    

16. SUURI TUSKA JA SUURI USKO Matt. 15:21-28

Aluksi: Kanaanilaiset olivat vanhastaan juutalaisten arkkivihollisia. Tyros ja Sidon sijaitsevat 45-60 km päässä Galileasta. Jeesus ei tahtonut kenenkään tietävän tästä ulkomaanmatkasta (Mark. 7:24). Vetäjä kertokoon piirin aluksi lyhyesti pääasiat kuningas Daavidista (22).

1.
 • Kuvitelkaa, millaista tämän äidin arkipäivä oli ollut, ja millaisia olivat hänen ihmissuhteensa (suhde tyttäreen, mieheen, toisiin lapsiin, naapureihin jne.).
 • Mistä äiti ehkä syytti itseään?
 • Keitä ovat meidän aikamme äitejä, joilla on sydämessään yhtä suuri tuska kuin tällä naisella?
2.
 • Kanaanilaisnainen tiesi Jeesuksesta seikan, mistä useimmat juutalaisetkaan eivät olleet perillä: että hän nimittäin oli Daavidin poika (22). Miten luulette hänen päässeen selville tästä tosiasiasta?
 • Miksi tämä äiti pyysi armoa itselleen (22)?
3.
 • Mitkä olivat Jeesuksen kolme ensimmäistä vastausta kanaanilaisnaisen tuskanhuutoon (23-26)?
 • Yleensä Jeesus otti sydämellisesti vastaan kaikki avuntarvitsijat. Miksi hän sitten suhtautui niin töykeästi tähän naiseen?
 • Mitä sinä tekisit, jos Jeesus kohtelisi sinua, kuten hän kohteli tätä naista?
4.
 • Mitä opetuslapset ajattelivat kanaanilaisnaisesta ja koko tilanteesta (23)?
5.
 • Miten kanaanilainen äiti suhtautui Jeesuksen näennäiseen torjuntaan (23,25,27)?
6.
 • Mitä luulette Jeesuksen sydämessä tapahtuneen silloin, kun hän vaikeni naisen kärsimyksen edessä?
 • Miksi Jeesus toisinaan vaikenee myös meidän avunhuutojemme edessä?
 • Miksi jokaisen ihmisen uskoa on koeteltava?
7.
 • Jeesus ylisti vain kahden ihmisen uskoa. Koeta löytää tästä tekstistä mahdollisimman monta suuren uskon tuntomerkkiä (28)?
8.
 • Miten yleensä ajatellaan suuren uskon syntyvän ihmissydämeen?
 • Vetäjä lukee Mark. 7:30. Miten pakanaäidillä voi olla suuri usko jo ennen kuin hän oli nähnyt ihmeen tapahtuvan?
 • Millaisessa tilanteessa me itse kukin tarvitsisimme suurta uskoa?
8.
 • Mikä oli Jeesuksen ainoan ulkomaanmatkan tarkoitus?

Ilosanoma: Riippuessaan ristillä Jeesus joutui uskomaan vaikenevaan Jumalaan, vrt. Ps. 22:2-3,25. Sillä hetkellä Jeesuksen usko oli paljolti samanlainen kuin kanaanilaisnaisen usko. Ero noiden kahden tilanteessa oli kuitenkin se, että Jeesuksen edessä Jumalan vaikeni vihansa, ei rakkautensa tähden.

© www.ilosanomapiiri.fi