www.ilosanomapiiri.fi    

7. VÄÄRIÄ PROFEETTOJA Matt. 7:15-23

Aluksi: Profeetan tehtävä oli julistaa Jumalan sanaa aikansa ihmisille. Voimme soveltaa tätä tekstiä kaikkiin niihin pappeihin ja maallikoihin, jotka meidän aikanamme julistavat Jumalan sanaa.

1.
 • Koeta löytää tästä tekstistä mahdollisimman monta syytä siihen, miksi väärää profeettaa on vaikea erottaa oikeasta?
 • Toimivatko väärät profeetat tekstimme mukaan kirkon sisä- vai ulkopuolella?
2.
 • Millaista toimintaa arvelet sellaisen profeetan kirkossa harjoittavan, joka itse asiassa on susi lammasten vaatteissa (15)?
 • Mitä luulet: tietääkö väärä profeetta itse olevansa väärä profeetta? Perustele vastauksesi.
 • Mikä on se hedelmä, jonka perusteella voimme määritellä profeetan laadun (16-20)? Kerro jokin konkreettinen esimerkki.
3.
 • Missä meidän päivinämme tapahtuu sellaisia ilmiöitä, jotka jae 22 mainitsee (profetioita, pahojen henkien karkottamisia, voimatekoja)?
 • Minkä asioiden vuoksi Jeesus kritisoi ihmisiä, jotka tekevät hänen nimessään suuria ihmeitä (23)?
 • Millä mittakepillä meidän pitää arvioida ihmisiä, jotka tekevät meidän päivinämme ihmeitä kristikunnassa?
4.
 • Mitä väärät profeetat pitävät uskonnon tärkeimpänä tarkoituksena?
 • Kuvittele ihmistä, joka käy vain "ihme-kokouksissa". Mitä hänen uskostaan puuttuu?
5.
 • Mikä on väärien profeettojen asenne syntiin (21,23)?
 • Miksi väärät profeetat eivät itse tajua olevansa vääryydentekijöitä?
6.
 • Mihin tarkoitukseen väärät profeetat eivät käytä Jeesuksen nimeä?
 • Vetäjä lukee Room. 10:13. Mikä ero on Jeesuksen nimen käytössä ja käytössä?
7.
 • Miten Jeesus oppii tuntemaan omansa (23)?
 • Miksi Jeesus ei tunne ihmisiä, jotka ovat tehneet ihmeitäkin hänen nimessään?
 • Miten voimme tietää tänään, tuleeko Jeesus tuntemaan meidät viimeisenä päivänä?
8.
 • Mitä oikea profeetta saarnaa syntisille, luusereille, kuolemansairaille jne.?
 • Kenen velvollisuus on meidän päivinämme varoittaa kristittyjä vääristä profeetoista?

Ilosanoma: Saatana ei voi koskaan olla susi Jumalan Karitsan vaatteissa, koska hänellä ei ole ruumiissaan haavojen jälkiä. Väärien profeettojen suuri erehdys on se, etteivät he myönnä syntejään eivätkä siis myöskään tarvitse Jeesusta Jumalan Karitsana, ristillä kuolleena Vapahtajanaan.

© www.ilosanomapiiri.fi