www.ilosanomapiiri.fi    

24. SUURET ILLALLISET Luuk. 14:12-24

Aluksi: Juutalaiset saivat ensimmäisenä kutsun Jumalan valtakunnan pitoihin. Meidän päivinämme jakeita 16-20 voidaan soveltaa kehen hyvänsä, jota Jumala on kutsunut luokseen kasteen ja Raamatun sanan kautta.

1.
 • Muistele tilannetta, kun viimeksi järjestit kutsut. Mitä olisit tehnyt, jos joku olisi käskenyt sinun menetellä niin kuin Jeesus käskee jakeissa 12-14?
 • Miksi Jeesus toivoisi meidän pyytävän "köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita" kutsuihimme?
2.
 • Katsokaa jakeita 18-20. Mikä oli todellinen syy siihen, että nämä kolme miestä kieltäytyivät tulemasta illalliskutsuille?
 • Miksi me usein pidämme omaisuuttamme (18), työtämme (19) ja rakkaussuhteitamme (20) tärkeämpinä kuin Jumalan valtakuntaa?
 • Mikä kolmesta em. asiasta saa sinut helpoimmin laiminlyömään armonvälineitä (= Raamatun lukemista, kristillisiin tilaisuuksiin menemistä jne.)?
3.
 • Minkä verran luulette kutsuttujen arvostaneen kutsujen järjestäjää?
 • Yksi selitys kutsuttujen kieltäytymiseen on se, että he tiesivät olevansa kykenemättömiä korvaamaan vieraanvaraisuutta lähitulevaisuudessa (12b). Jos tämä tulkinta on oikea, niin mitä se paljastaa kieltäytyjien ajattelusta ja arvomaailmasta?
 • Mikä oli kieltäytyjien suurin erehdys?
4.
 • Kutsut tässä vertauksessa tarkoittavat taivasta. Miksi useimmat ihmiset eivät ole kiinnostuneita sinne pääsystä?
5.
 • Mikä oli suurin ero niiden välillä, jotka oli alun perin kutsuttu pitoihin ja niiden, jotka sinne loppujen lopuksi menivät?
 • Miksi jälkimmäinen ryhmä otti kutsun vastaan, vaikka ensimmäinen oli siitä kieltäytynyt?
6.
 • Keitä meidän aikanamme tarkoittavat "köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat" - eli ne jotka iloiten ottavat vastaan kutsun Jumalan valtakuntaan (21)?
 • Miksi jälkimmäinen ryhmä ei murehtinut sitä, ettei voisi koskaan maksaa takaisin isännän vieraanvaraisuutta?
7.
 • Keihin Jeesus viittaa jakeessa 23?
 • Mitä jae 23 opettaa meille evankelioimisesta?
8.
 • Kumpaan vertauksen ryhmään sinä tunnet kuuluvasi, ensimmäiseen vai toiseen? (Voit vastata myös hiljaa sydämessäsi.)
 • Mitä Jumala on tehnyt elämässäsi siirtääkseen sinut kieltäytyjien ryhmästä kutsun vastaanottajien ryhmään?
9.
 • "Tulkaa, kaikki on jo valmiina!" (17). Mitä Jeesuksen piti maksaa näistä pidoista?
 • Jeesus sanoo sinulle nämä sanat: "Tule, kaikki on jo valmiina!" Mitä sinä hänen kutsuunsa vastaat?

Ilosanoma: Jeesuksen itsensä piti tulla "köyhäksi, raajarikoksi, sokeaksi ja rammaksi" voidakseen maksaa näiden pitojen kustannukset. Siksi kutsu Jumalan valtakuntaan koskeekin nyt jokaista, joka vain tahtoo tulla.

© www.ilosanomapiiri.fi