www.ilosanomapiiri.fi    

17. AINOA TARPEELLINEN Luuk. 10:38-42

Aluksi: Huomatkaa, ettei naisten asema ollut Jeesuksen aikaan sama kuin meidän päivinämme. Naiset eivät esimerkiksi saaneet opiskella Raamattua yhdessä miesten kanssa.

1.
 • Mitä sinä odotat kaikkein eniten hyvän ystävän vierailulta?
 • Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat vaeltaneet ulkona koko päivän. Mitä luulette heidän odottaneen vierailulta Betanian sisarusten kotiin?
2.
 • Vertaile keskenään Martan ja Marian käyttäytymistä Jeesuksen saapuessa heidän kotiinsa. Kumpaa näistä naisista sinun on helpompi ymmärtää ja miksi?
3.
 • Jakeesta 40 näemme, Martan varsinaisen ongelman. Mikä se oli?
 • Miksi Martta hermostui myös Jeesukseen, ei vain sisareensa?
 • Missä tilanteissa sinun on tehnyt mielesi sanoa Jeesukselle: "Herra, etkö välitä...?"
4.
 • Mitä Maria ajatteli ilta-ateriasta, joka vieraille olisi pitänyt tarjota?
 • Miksi Jeesus olisi tahtonut, että Marttakin olisi kuunnellut hänen opetustaan?
5.
 • Jotkut kristityt tahtovat mieluummin palvella Jeesusta kuin kuunnella hänen ääntään. Mistä luulette sen johtuvan?
 • Mistä se osoittaa ihmissuhteesta, jos toinen osapuoli ei välitä kuunnella toisen sanoja?
6.
 • Mikä sinun mielestäsi on "ainoa tärkeä asia elämässä ja kuolemassa" (vrt. 42)?
 • Mitä Jeesus tarkoitti "sillä ainoalla asialla, mikä on tarpeen" (42)?
 • Mitä mieltä olet väitteestä, että Jeesuksen sanat ovat ainoa asia, mitä ihminen tarvitsee elämässä ja kuolemassa?
7.
 • Miksi Jeesus tahtoisi sinunkin kuuntelevan omia sanojaan säännöllisesti, joka päivä?
 • Mitä meille tapahtuu, jos kuuntelemme Jeesuksen sanoja vain epäsäännöllisesti, silloin tällöin?
 • Missä meidän päivinämme on mahdollista kuulla Jeesuksen autenttista ääntä?
8.
 • Jeesus sanoo, että Maria valitsi hänen sanojensa kuulemisen. Valinta tarkoittaa aina, että jätetään tekemättä jotain muuta - tärkeääkin. Miten voisit järjestää itsellesi aikaa Raamatun lukemiseen ja kristillisissä tilaisuuksissa käymiseen? Mieti konkreettisia keinoja.
9.
 • Kumpaa luulet Jeesuksen rakastaneen enemmän, Marttaa vai Mariaa? (Kun osanottajat ovat sanoneet mielipiteensä, vetäjä lukee Joh. 11:5.)
 • Kumman jakeen luulet Jeesuksen tahtovan sinulle sanoa tänään: 41 vai 42?
10.
 • Ainoa asia, jota tarvitsemme elämässä ja kuolemassa, on Jumalan äänen kuuleminen. Miksi tämä asia otettiin Jeesukselta pois, kun hän riippui ristillä - Jumalahan vaikeni silloin hänen edessään?

© www.ilosanomapiiri.fi