www.ilosanomapiiri.fi    

Kysymyksiä saarnateksteihin

Käsikirjan tekstien mukainen hakemisto

1. Moos. 28:1-22
1. Kun. 17:17-24

Matt. 1:18-25
Matt. 2:1-12
Matt. 2:13-23
Matt. 3:13-17
Matt. 4:1-11
Matt. 5:1-12
Matt. 5:13-16
Matt. 5:20-30
Matt. 5:43-48
Matt. 6:14-15
Matt. 6:19-24
Matt. 6:25-34
Matt. 6:5-13
Matt. 7:13-14
Matt. 7:15-23
Matt. 7:24-29
Matt. 8:5-13
Matt. 8:23-27
Matt. 9:9-13
Matt. 9:18-26
Matt. 10:16-22
Matt. 11:2-10
Matt. 11:11-19
Matt. 11:20-24
Matt. 11:25-30
Matt. 12:33-37
Matt. 12:46-50
Matt. 13:24-30,36-43
Matt. 14:22-33
Matt. 15:21-28
Matt. 16:13-23
Matt. 16:1-4
Matt. 16:21-23
Matt. 16:24-27
Matt. 17:1-8
Matt. 17:24-27
Matt. 18:1-6,10
Matt. 18:15-22
Matt. 18:23-35
Matt. 19:27-30
Matt. 20:1-16
Matt. 21:1-9
Matt. 21:12-22
Matt. 21:28-32
Matt. 22:1-14
Matt. 22:15-22
Matt. 22:34-40
Matt. 23:1-12
Matt. 23:34-39
Matt. 24:36-44
Matt. 25:1-13
Matt. 25:14-30
Matt. 25:31-46
Matt. 26:36-46
Matt. 27:33-54
Matt. 28:1-8
Matt. 28:8-15
Matt. 28:16-20

Mark. 1:12-13
Mark. 1:29-39
Mark. 2:1-12
Mark. 2:18-22
Mark. 3:13-19
Mark. 4:35-41
Mark. 6:14-29
Mark. 7:5-13
Mark. 7:31-37
Mark. 9:2-10
Mark. 9:17-29
Mark. 10:17-27
Mark. 10:32-45
Mark. 11:1-11
Mark. 12:28-34
Mark. 12:41-44
Mark. 13:31-37
Mark. 16:1-8

Luuk. 1:26-38
Luuk. 1:39-45
Luuk. 1:46-56
Luuk. 1:57-66
Luuk. 2:1-20
Luuk. 2:22-33
Luuk. 2:33-40
Luuk. 2:41-52
Luuk. 3:15-18,21-22
Luuk. 4:16-21
Luuk. 4:23-30
Luuk. 5:1-11
Luuk. 6:27-31
Luuk. 6:36-42
Luuk. 7:11-16
Luuk. 7:36-50
Luuk. 8:4-15
Luuk. 9:28-36
Luuk. 9:57-62
Luuk. 10:1-12
Luuk. 10:25-37
Luuk. 10:38-42
Luuk. 11:5-13
Luuk. 11:14-26
Luuk. 12:4-7
Luuk. 12:13-21
Luuk. 12:35-40
Luuk. 12:42-48
Luuk. 13:1-5
Luuk. 13:22-30
Luuk. 13:31-35
Luuk. 13:6-9
Luuk. 14:1-6
Luuk. 14:16-24
Luuk. 15:1-10
Luuk. 15:11-32
Luuk. 16:1-9
Luuk. 16:19-31
Luuk. 17:7-10
Luuk. 17:11-19
Luuk. 17:20-24
Luuk. 18:9-14
Luuk. 18:31-43
Luuk. 19:1-10
Luuk. 19:28-40
Luuk. 19:41-48
Luuk. 20:27-40
Luuk. 21:25-33
Luuk. 23:32-46
Luuk. 24:1-12
Luuk. 24:13-35
Luuk. 24:36-49

Joh. 1:1-14
Joh. 1:19-27
Joh. 2:1-11
Joh. 3:1-15
Joh. 4:5-26
Joh. 4:31-38
Joh. 4:39-42
Joh. 4:46-53
Joh. 5:1-15
Joh. 5:19-21
Joh. 6:1-15
Joh. 6:16-21
Joh. 6:48-59
Joh. 7:14-18
Joh. 7:37-39
Joh. 7:40-52
Joh. 8:1-11
Joh. 8:46-59
Joh. 9:1-7, 39-41
Joh. 9:24-38
Joh. 10:1-10
Joh. 10:11-16
Joh. 10:22-30
Joh. 11:21-45
Joh. 11:45-54
Joh. 12:1-8
Joh. 12:12-24
Joh. 12:25-33
Joh. 12:37-43
Joh. 13:1-15
Joh. 13:16-20
Joh. 14:1-7
Joh. 14:23-29
Joh. 15:1-10
Joh. 15:10-17
Joh. 15:26-16:4
Joh. 16:5-15
Joh. 16:16-23
Joh. 16:23-33
Joh. 17:6-10
Joh. 17:11-17
Joh. 17:18-23
Joh. 18:1-27
Joh. 19:16-30
Joh. 20:1-10
Joh. 20:11-18
Joh. 20:19-31
Joh. 21:1-14
Joh. 21:15-19
Joh. 21:18-24

Apt. 1:1-11
Apt. 2:1-13
Apt. 8:26-40