www.ilosanomapiiri.fi    

VALVOKAA!
Valvomisen sunnuntai (3. vsk.): Matt. 24:36-44

Taustaa: Vetäjä selittäköön lyhyesti Nooan historian 1. Moos. 6-7:n mukaan, eli siis mikä oli ihmiskunnan tilanne ennen vedenpaisumusta.

Jae 36

Jakeet 37-39. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. (Hepr. 11:6*)

Pietari Nooasta: Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ... koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. (1. Piet. 3:21.)

Jakeet 40-41. Lukekaa myös jae 31. Kristikunnassa on erilaisia teorioita siitä, missä järjestyksessä eri ilmiöt tapahtuvat Jeesuksen palatessa maan päälle.

Jae 43

Jakeet 42,44

Ilosanoma: Jeesukselle ei ollut arkkia tarjolla, kun hän kuoli. Hänen kärsimyksiään ristillä kuvaa psalmi 69, jossa sanotaan mm. näin: "Minä olen vajonnut syvään, pohjattomaan liejuun, olen joutunut vetten syvyyksiin, ja virta tulvii minun ylitseni." (Ps. 69:2-3*) Vapahtaja koki siis jotain samaa kuin Nooan aikalaiset: hän hukkui Jumalan lähettämiin kaaosvesiin. Tämä tapahtui siksi, ettei meidän tarvitsisi hukkua tuliseen järveen, jossa palaa ikuinen tuli ja tulikivi. (Ilm. 21:8.)