www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

ANTAKAA TOISILLENNE ANTEEKSI
23. sunnuntai helluntaista (2. vsk.): Matt. 18:15-22

Taustaa: Tässä tekstissä Jeesus neuvoo, miten helluntaina perustettavassa seurakunnassa pitää käsitellä kristittyjen välisiä riitoja. "Veli" sana osoittaa tässä yhteydessä, että kysymys on kristittyjen sisarten ja veljien väleistä.

Jae 15. Vanha käännös kertoo, ketä vastaan rikotaan: "rikkoo sinua vastaan". Uusi sanoo vain "tekee syntiä". Tässä ei siis ole kysymys oppiriidoista.

 • Mistä ainaiset riidat seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä mielestänne johtuvat?
 • Millaisesta synnistä veljeä tai sisarta vastaan tässä ehkä on kyse?
 • Mitä kristityt yleensä tekevät, jos veli tai sisar rikkoo heitä vastaan?
 • Mitä äsken mainitsemistanne menettelytavoista yleensä seuraa?
 • Mitkä ovat Jeesuksen neuvoman menettelytavan hyvät puolet?
 • Mitä Jeesus tarkoittaa sanomalla: "olet voittanut veljesi (takaisin)"? Millaista voittamista hän tarkoittaa?

Jakeet 16-17. Huomatkaa, etteivät pakana ja publikaani voineet olla synagogan jäseniä.

 • Jeesus hahmottelee tässä neljän vaiheen ohjelman, miten syntiä tekevää ja katumatonta veljeä on kohdeltava. Sanokaa selkokielellä, mitä nuo vaiheet ovat.
 • Mihin kakkosvaiheessa tarvitaan kahta muuta kristittyä?
 • Miten seurakunnalle raportoimisen pitäisi tapahtua?
 • Mitä muutoksia seurakunnan jäsenen elämään tulee, jos hän joutuu pakanan ja publikaanin asemaan?
 • Miksi tähän neljän kohdan menettelytapaan turvaudutaan kovin harvoin kristillisissä piireissä?
 • Mitkä ovat tämän menettelytavan hyvät puolet?
 • Mitä seurakunnissamme tapahtuisi, jos kristittyjen väliset riidat selvitettäisiin näin?
 • Miten nämä jakeet suhtautuvat Jeesuksen käskyyn toisen posken kääntämisestä?

Jae 18. Tässä jakeessa Jeesus puhuu kirkkokurista eli että seurakunnalla on oikeus kieltää katumattomalta jäseneltään ehtoolliselle pääsy. Jumalanpalvelukseen pääsyä sen sijaan häneltä ei saa kieltää.

 • Miksi Jumala on antanut seurakunnalle sellaisen vallan, että se saa päästää ihmiset heidän synneistään tai sitoa heidät niihin?
 • Mitä tapahtuu seurakunnissa, jonka jäsenet saavat tehdä mitä tahansa, eikä heihin sovelleta kirkkokuria?
 • Miten kirkkokuria pitää soveltaa silloin, kun seurakunnassa on epäilyjä rahaan tai seksiin liittyvistä synneistä tai jopa pedofiliasta?
 • Kuka avainten valtaa saa käyttää (katso myös jaetta 17)?
 • Mitä tämä jae sanoo meille yksityisestä ripistä?

Jakeet 19-20

 • Miten nämä jakeet kuuluvat edellisen tekstin yhteyteen?
 • Jos olet kokeillut jaetta 19 käytännössä, kerro mitä tapahtui?
 • Miten estetään se, etteivät nuo 2-3 ihmistä ano jotain Jumalan tahdon vastaista asiaa?
 • Mikä on se asia, josta haluaisit tehdä uskonystäväsi kanssa tällaisen sopimuksen? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.)
 • Mitä jae 20 sanoo Jumalan seurakunnasta?
 • Miksi 2-3 hengen rukouspiiriä ei yleensä pidetä yhtä arvokkaana kuin tuhansien ihmisten massakokousta?

Jakeet 21-22. Vanha käännös sanoo 70x7 (eli 490) kertaa. Huomatkaa, että tässäkin puhutaan uskonveljistä ja sisarista.

 • Millaiset asiat pitää viedä seurakunnan ratkaistaviksi ja millaiset asiat on annettava heti anteeksi?
 • Mikä on yksityisen anteeksiannon ja kirkkokurin ero?
 • Mitä se tekee ihmiselle, jos hänelle annetaan anteeksi 70x7 kertaa?
 • Mistä ihmiselle tulee motivaatio tällaiseen loputtomaan anteeksiantamiseen?
 • Mitä Jeesus tahtoi sanoa näiden jakeiden kautta omasta anteeksiannostaan?

Kokoava kysymys

 • Miltä kirkkohistoria nyt näyttäisi, jos kaikissa seurakunnissa olisi seurattu näitä Jeesuksen ohjeita kriisitilanteiden selvittämisessä?

Ilosanoma: Jeesus antaa sanansa mukaan sinulle anteeksi 70x7 kertaa senkin helmasynnin, jota sinä eniten häpeät. Juuri sen synnin tähden hän ristillä kuoli. Etkö siis sinäkin tahtoisi antaa anteeksi sille lähimmäisellesi, joka on rikkonut kaikkein eniten sinua vastaan?

© www.ilosanomapiiri.fi