www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

USKO JA EPÄUSKO
20. sunnuntai helluntaista (2. vsk.): Joh. 9:24-41 (käsikirja 24-38)

Taustaa: Jeesus on parantanut sapatinpäivänä Jerusalemissa syntymästään asti sokean miehen voitelemalla hänen silmilleen syljestä ja savesta tehdyn tahnan ja lähettämällä hänet peseytymään Siloan lammikolle. Mies ei siis ollut vielä nähnyt Jeesusta, vaan vain kuullut hänen äänensä. Tästä parantumisesta tuli jymyuutinen Jerusalemissa. Naapurit ihmettelivät ja veivät parantuneen fariseusten luo. Nämä kuulustelivat miestä ja sitten hänen vanhempiaan. Isä ja äiti kuitenkin kieltäytyivät vastaamasta kysymyksiin, koska eivät halunneet tulla synagogasta erotetuiksi. Se olisi tarkoittanut koko yhteisön ulkopuolelle joutumista, koska häät, hautajaiset ynnä muut juhlat tapahtuivat aina synagogassa. Syntymästään asti sokea mies ei ollut voinut käydä synagogakoulua. Ehkei hän tuntenut kirjoituksia kovin hyvin.

Alustavat kysymykset

 • Miettikää, miten sokeana syntyneen miehen elämä oli muuttunut, kun hän oli tullut näkeväksi? (Miten hänen tilanteensa erosi sen ihmisen tilanteesta, joka oli joskus nähnyt, sitten sokeutunut ja sitten taas tullut näkeväksi?)
 • Mikä ympärillä olevien ihmisten reaktioissa ehkä haavoitti tai loukkasi näkönsä saanutta miestä?

Jakeet 24-25. Nyt fariseukset kuulustelevat miestä uudempaan kertaan. Aikaa parantumisesta on kulunut ehkä muutama päivä.

 • Millaista vastausta fariseukset mieheltä odottivat?
 • Mitä ajattelette miehen vastauksesta; pelkäsikö hän synagogasta erottamista, kuten vanhempansa?

Jakeet 26-27. Katsokaa, mitä fariseukset olivat saaneet selville edellisessä kuulustelussa, jae 15.

 • Mistä fariseukset olivat vielä epätietoisia jankatessaan samaa asiaa?
 • Miettikää tätä tapausta fariseusten näkökulmasta: mikä olisi ehkä heidän mielestään voinut palauttaa näön miehen silmiin?
 • Miksi parantunut mies lisäsi vastaukseensa loppukaneetin? (Mitä mies tarkoittaa kin-päätteellä sanoessaan "tekin/teidänkin"?)
 • Miten parantunut mies näyttää kokeneen tämän mediamyllytyksen?
 • Millaisen kuvan saatte parantuneen miehen luonteesta ja älykkyydestä hänen vastaustensa perusteella?

Jakeet 28-29. Mooses oli antanut juutalaisille lain. Jumala oli todella puhunut hänen kauttaan.

 • Millä perusteella fariseukset voivat väittää, että parantunut mies olisi Jeesuksen opetuslapsi?
 • Millä perusteella fariseukset voivat väittää olevansa 1400 vuotta aikaisemmin eläneen Mooseksen opetuslapsia?
 • Mitä mieltä olette: tiesivätkö fariseukset Jeesuksen olevan suoraan alenevassa polvessa kuningas Daavidin jälkeläinen (jae 29b)? Jos tiesivät, niin miten he sitä tosiasiaa tulkitsivat?

Jakeet 30-33, katsokaa myös jaetta 2.

 • Katsokaa, miten parantuneen miehen käsitys Jeesuksesta oli vähitellen muuttunut (11, 17 ja 33).
 • Miksi mies sanoi tämän kaiken silläkin uhalla, että saattaisi joutua erotetuksi synagogasta?
 • Mikä oli tämän miehen teologia rukouksen kuulemisesta ja mistä hän oli teologiansa saanut?
 • Mitä miehen teologia ehkä vaikutti hänen rukouselämäänsä hänen ollessaan sokea?
 • Vertaa omaa käsitystäsi rukouksen kuulemisesta parantuneen miehen teologiaan. (Mistä sinä voit tietää, että Jumala todella kuulee rukouksesi?)

Jae 34. Ks. myös jakeet 1-3. Ulos ajaminen tarkoittanee, että mies joutui erotetuksi synagogasta, ainakin joksikin aikaa.

 • Miten parantunut mies ehkä koki tällaisen kohtelun?
 • Mitä jälkipuheita parantuneen miehen erottamisesta ehkä saattoi tulla?

Jakeet 35-38. Jae 35 on käännetty kahdella tavalla: "Uskotko Ihmisen poikaan/ Jumalan Poikaan?" Tämä johtuu siitä, että käsikirjoitukset ovat tässä kohden erilaisia. Myös Ihmisen poika viittaa Danielin kirjassa jumalalliseen olentoon.

 • Miettikää eri syitä, miksi parantunut mies ei itse etsinyt Jeesusta käsiinsä?
 • Jeesus siis etsi parantuneen miehen käsiinsä. Miksi hän halusi käydä miehen kanssa juuri tällaisen keskustelun?
 • Mietitään tämän miehen uskoontuloa. Mitä siihen tarvittiin, että hän loppujen lopuksi pystyi uskomaan Jeesukseen Jumalan Poikana / Ihmisen poikana?
 • Mitä siihen tarvittiin, että sinä sait saman uskon kuin tämä mies?
 • Miten paljon uskoa ihmisellä pitää tämän tapauksen perusteella olla, että Jeesus voisi hänet parantaa?

Jakeet 39-41 (jos on aikaa)

 • Mitä tarkoittaa, että Jeesus saa näkevät sokeutumaan?
 • Milloin tekstimme mies tuli varsinaisessa mielessä näkeväksi?
 • Mikä oli fariseusten vastuu ja mikä on kirkon johtajien vastuu tämän tekstin mukaan?
 • Miten niin sokeata ei voida syyttää synnistä (41)?
 • Miksi on äärimmäisen tärkeää, että myös me kristityt näemme todelliset syntimme?

Ilosanoma: Jeesus oli sanonut näin ennen kuin hän paransi sokean: "Niin kauan kuin minä olen maailmassa, minä olen maailman valo" (jae 5). Jesaja oli kuitenkin ennustanut Messiaasta: "Kuka on sokea, jollei minun palvelijani?" (Jes. 42:19). Jeesus joutui toden totta kuolemaan ristillä ulkonaisessa ja sisäisessä pimeydessä voidakseen antaa valon meidän hengellisesti sokeille silmillemme.

© www.ilosanomapiiri.fi