www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

RAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY
19. sunnuntai helluntaista (2. vsk.): Mark. 12:28-34

Taustaa: Tekstimme lainoppinut mies oli juuri kuullut keskustelun kuolleiden ylösnousemuksesta – miten Jeesus oli lyönyt luun kurkkuun saddukeuksille. Kysymys lain suurimmasta käskystä oli tuon ajan teologinen kuuma peruna. Ehdotettiin mm. 1. käskyä, sapattikäskyä tai uhraamiskäskyjä.

Jae 28. Matteuksen mukaan tämä mies koetti panna Jeesuksen koetukselle.

 • Miten meidän kulttuurimme vastaisi kysymykseen, mikä on ihmiselämän tärkein käsky tai elämänohje? (Mikä näistä mielestänne tulee ykköseksi: "Toteuta itseäsi!" vai "Rakasta lähimmäistäsi!"?)
 • Miettikää tekstimme lainopettajan suhdetta Jeesukseen siinä vaiheessa, kun hän tuli Jeesuksen luo.

Jakeet 29-30. Rakkauden kaksoiskäskyä ei löydy VT:stä. Nämä jakeet ovat kuitenkin suora sitaatti Mooseksen kirjoista (5. Moos. 6:4-5).

 • Yleensä tuon ajan lainopettajat vastasivat kiistakysymyksiin siteeraamalla muita auktoriteetteja: Rabbi sejase sanoo niin ja niin. Mitä ajattelette Jeesuksen vastauksesta tätä taustaa vasten?
 • Miksi Jeesus siteerasi jaetta 29, jossa ei ole käskyä vaan uskontunnustus, eikä mennyt suoraan jakeeseen 30, joka sisältää käskyn?
 • Miksi ei riitä, että uskomme yhteen Jumalaan, miksi häntä on vielä rakastettavakin?
 • Miettikää noita neljää sanaa jakeessa 30. Mitä tarkoittaa arkielämässä Jumalan rakastaminen kaikesta sydämestään? Entä kaikesta sielustaan? Mielestään? Voimastaan?
 • Voiko mielestänne Jumalaa rakastaa, vaikkei lukisi Raamattua eikä kävisi ehtoollisella? Perustelkaa kantanne.
 • Jos joku rakastaa Jumalaa oikeasti, miten hän suhtautuu epäjumalanpalvontaan, Jumalan nimen käyttöön ja lepopäivän viettoon, siis kolmeen ensimmäiseen käskyyn?
 • Millaista elämäsi olisi, jos sinä pystyisit rakastamaan Jeesusta tällä tavalla?
 • Miten tätä käskyä on rikottu ennen ja miten sitä rikotaan meidän aikanamme?

Jae 31. Vanhassa testamentissa sana "lähimmäinen" viittaa enimmäkseen vain oman kansan jäseniin. Tässä Jeesus siteeraa vain puolta jaetta Mooseksen kirjasta: Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (5. Moos. 19:18).

 • Miksi Jeesus jättää sitaatistaan pois virkkeen alkuosan?
 • Miksi Jeesus ei sano, että lähimmäistä on rakastettava kaikesta sydämestään, sielustaan, mielestään ja voimastaan? (Mitä tapahtuu ihmiselle, joka rakastaa jotakuta toista näin? Mitä tapahtuu sille ihmiselle, jota rakastetaan näin?)
 • Miksi lähimmäisen rakastamiselle on paras kriteeri että rakastaa häntä NIIN KUIN itseään?
 • Mihin tämä käsky käytännössä velvoittaa?
 • Mitä mieltä olet siitä aikamme väitteestä, ettei ihminen voi rakastaa toista, jollei rakasta itseään?

Käsitellään uudelleen jakeet 29-31 eli rakkauden kaksoiskäsky kokonaisuudessaan. Huomatkaa, ettei Jeesus väitä Jumalan rakastamisen olevan suurin käsky ja lähimmäisen rakastamisen toiseksi suurin.

 • Millaisia seurauksia siitä olisi tullut ihmiselämään, jos Jeesus olisi sanonut suurimmaksi käskyksi vain Jumalan rakastamista?
 • Entä jos Jeesus olisi sanonut suurimmaksi käskyksi lähimmäisen rakastamista, mitä seurauksia siitä tulisi meidän ihmissuhteillemme ja Jumala-suhteellemme?
 • Mitä pitää tehdä, jos Jumalan rakastaminen ja lähimmäisen rakastaminen näyttävät olevan elämässämme ristiriidassa?
 • Jos rakkauden kaksoiskäsky on taivaaseen pääsyn ehto, niin miten sinulle käy?

Jakeet 32-33. Uhrilaitos oli juutalaisten jumalanpalveluselämän perusta. Jumala-suhdetta ei voinut olla ilman uhreja, koska sovinto Jumalan kanssa saatiin aikaan uhrin kautta.

 • Minkä suuren oivalluksen kirjanoppinut teki Jeesuksen vastausta kuunnellessaan?
 • Miksi rakkaus on tärkeämpi kuin uhrilaitos?
 • Miten kirjanoppineen asenne Jeesukseen muuttui?
 • Jeesus itse kuolisi kohta Jumalan uhrikaritsana. Mitä valoa tämä tosiseikka tuo tähän lainopettajan ja Jeesuksen väliseen keskusteluun?

Jae 34

 • Mitä tuolta lainopettajalta vielä puuttui, että hän olisi voinut päästä sisälle Jumalan valtakuntaan? (Lainopettaja ymmärsi nyt suurimman käskyn, mutta mitä hän ei vielä ymmärtänyt?)

Ilosanoma: Jeesus rakasti Jumalaa yli kaiken ja sinua enemmän kuin itseään. Uhri ja rakkaus yhdistyivät hänessä. Hän uhrasi itsensä syntiuhrina, koska me emme ole rakastaneet Jumalaa yli kaiken emmekä lähimmäistämme niin kuin itseämme. Vain Jeesuksen uhrautuva rakkaus meitä kohtaan voi opettaa meitäkin rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä (1. Joh. 4:19).

© www.ilosanomapiiri.fi