www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

ITSENSÄ TUTKIMINEN
12. sunnuntai helluntaista (2. vsk.): Matt. 21:28-32

Taustaa: Tämä pieni vertaus löytyy vain Matteuksen evankeliumista. Tekstiyhteydestä käy ilmi, että Jeesus kertoi sen ylipapeille ja kansan vanhimmille (23-27). Jeesus oli maininnut heille myös Johanneksen kasteesta (jakeessa 25). Senhän olivat saaneet vain ne, jotka olivat tunnustaneet syntinsä. Uskonnolliset johtajat eivät olleet sitä kastetta huolineet.

Lukekaa vertaus molemmista käännöksistä.

ENSIMMÄINEN POIKA (jakeet 28-29). Viinitarha oli perheen yhteinen yritys ja tulolähde, joka vaati paljon työtä. Isän käskyn vastustaminen oli ennenkuulumatonta tuohon aikaan. Tottelemattomuudesta vanhemmille oli VT:ssä säädetty ankarat rangaistukset.

 • Voitko sinä vastata omalle isällesi tällä tavalla, kun asuit hänen kattonsa alla? Miksi voit, miksi et voinut?
 • Mikä oli ensimmäisen pojan suhde perheen viinitarhaan?
 • Mitä ensimmäisen pojan kieltäytyminen osoittaa isän ja pojan suhteesta?
 • Poikahan olisi voinut sanoa, kuten lapset ja nuoret usein sanovat: "Joo kohta." Mitä se osoittaa, ettei hän sanonut edes niin?
 • Miksei tämä isä tehnyt, kuten hänen odotettiin tekevän: kurittanut poikaansa tai riistänyt häneltä perintöä?
 • Mikä vaara siihen sisältyi pojan kannalta, ettei isä rangaissut häntä millään tavalla hänen laiskottelustaan?
 • Mikä lopputulos olisi ehkä ollut, jos isä olisi pakottanut poikansa töihin?
 • Mikä ero on meidän aikamme ja Jeesuksen ajan suhtautumisella ensimmäisen pojan käytökseen?
 • Mitä tämä poika tunsi ehkä isäänsä kohtaan? Entä isä poikaansa kohtaan? Mistä poika tiesi, että isä rakastaa häntä?
 • Miettikää, mikä sai pojan tulemaan katumapäälle?
 • Mitä nämä kaksi jaetta opettavat meille Jumalasta?
 • Millaista jumalasuhdetta Jeesus tarkoitti kuvatessaan ensimmäistä poikaa?

TOINEN POIKA (jae 30). Sanansa syöminen oli vakava asia tuohon aikaan.

 • Mitä luulette, oliko toisella pojalla alun perin tarkoitus mennä viinitarhaan?
 • Miettikää, mitkä asiat ehkä estivät toista poikaa menemästä viinitarhaan?
 • Mikä oli toisen pojan suhde isäänsä ja tämän viinitarhaan? Oliko tässä asiassa mielestänne jotain eroa ensimmäisen ja toisen pojan välillä?
 • Kummalla pojalla oli mielestänne enemmän syytä pitää itseään veljeään parempana?
 • Millaista Jumala-suhdetta Jeesus kuvaa puhuessaan toisesta pojasta?
 • Miksei Jeesus ota vertaukseensa kolmatta poikaa, joka olisi alusta asti sekä tahtonut että tehnyt isänsä käskyn mukaan?
 • Miettikää, miten ylipapit ehkä suhtautuivat tähän pieneen vertaukseen? Mikä heidän mielestään siinä meni pieleen?
 • Maailmassa ei ole muita kuin ensimmäisen tai toisen pojan kaltaisia ihmisiä. Kumman pojan käytös kuvaa paremmin sinun Jumala-suhdettasi? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.)

SOVELLUS (jae 31). Tämä Jeesuksen väite kuulosti kuulijoiden korvissa yhtä raflaavalta kuin että joku väittäisi pornotähtien menevän taivaaseen ennen piispoja.

 • Mitä yhteistä on vertauksen ensimmäisen pojan ja epärehellisten veronkerääjien & seksityöläisten välillä? (Mikä saa jotkut prostituoidut ja varkaat katumaan käytöstään ja menemään Jumalan valtakuntaan?)
 • Mitä yhteistä on vertauksen toisen pojan ja ylipappien välillä?
 • Jeesus ei sano näissä jakeissa, että publikaanit ja prostituoidut täyttivät Jumalan tahdon. Mitä hän sanoo?
 • Mikä siis oli Jeesuksen mukaan toisaalta ylipappien ja toisaalta publikaanien ja prostituoitujen suurin ero?
 • Miten tämän vertauksen mukaan päästään sisälle Jumalan valtakuntaan?

JOHANNES KASTAJA (jae 32). Johanneksen tehtävä oli kahtalainen: hänen piti osoittaa ihmisille heidän syntinsä ja kastaa heidät parannuksen kasteella (vrt. jae 25). Sen jälkeen hän sai osoittaa heille "Jumalan Karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin".

 • Johanneksen kaste ei pelastanut ketään. Miksi se kuitenkin oli tärkeä?
 • Miksi uskonnolliset johtajat eivät ottaneet Johanneksen kastetta?
 • Mitä tarkoittaa Johannes Kastajan "vanhurskauden tie"?
 • Mitä Jeesus vihjaisee itsestään jakeessa 32; hänhän aloitti toimintansa Johanneksen jälkeen?

Ilosanoma: Jeesus oli kuin vertauksen isä: otti tehdäkseen sen työn, jota hänen poikansa eivät tehneet ja kantaakseen sen rangaistuksen, jonka hänen poikansa olivat ansainneet. Hänestä Johannes Kastaja sanoi: "Katsokaa Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin."

© www.ilosanomapiiri.fi