www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

USKOLLISUUS JUMALAN LAHJOJEN HOITAMISESSA
10. sunnuntai helluntaista (2. vsk.): Matt. 25:14-30

Taustaa: Yksi talentti eli leiviskä tarkoitti 35-40 hopeakiloa ja vastasi 17 vuoden palkkaa. On olemassa vähintään kaksi mahdollisuutta, mitä talentit tässä vertauksessa tarkoittavat: a) Ne tarkoittavat meidän kykyjämme ja armolahjojamme. b) Ne tarkoittavat armonvälineitä: Raamattua, kastetta ja ehtoollista.

Jakeet 14-15

 • Miksi ei aina ole niin yksinkertaista sijoittaa toisen ihmisen rahoja?
 • Paljonko yksi talentti/leiviskä tekee euroissa tämänhetkisen ansiotason mukaan? Paljonko on kaksi talenttia – entä viisi?
 • Miten meidän aikanamme olisi parasta sijoittaa tuollainen rahasumma?
 • Montako vuotta arviolta menee, ennen kuin 17 vuoden palkka on kaksinkertaistunut?
 • Millä perusteella isäntä jakoi talentit (15)?
 • Mitä tarkoittaa, että palvelijat saivat eri määrän talentteja, jos ne viittaavat (a) armolahjoihin tai (b) armonvälineisiin?
 • Mitä Jeesus tahtoi sanoa ottaessaan tämän vertauksen rahayksiköksi juuri talentin, 17:n vuoden palkkaa vastaavaan rahasumman?
 • Millaisia talentteja sinä olet saanut Jumalalta?

Jakeet 16-18 (ks. myös jaetta 24)

 • Mitä palvelijoiden käytökseen vaikutti se, mitä he tunsivat isäntäänsä kohtaan?
 • Miksi kaksi talenttia saanut ei haudannut niitä maahan?
 • Miten eri tavoin palvelijat suhtautuivat isäntänsä paluun viipymiseen?
 • Miten (a) armolahjoilla tai (b) armonvälineillä asioidaan?
 • Miten armolahjat voidaan haudata maahan? Entä armonvälineet?

Jakeet 19-23

 • Miksi isäntä kutsuu kolmea ja viittä talenttia "vähäksi", vaikka ne olivat suunnattoman arvokkaita?
 • Mitä se osoittaa, että isäntä sanoi täsmälleen samat sanat kahdelle ensimmäiselle palvelijalleen?
 • Mikä on siis tärkeintä, kun me asioimme omilla talenteillamme?

Jakeet 24-27

 • Vaikuttiko mielestänne kolmannen palvelijan asenteisiin se, että hän sai vähemmän kuin muut? Perustelkaa mielipiteenne.
 • Miettikää, mitä kolmas palvelija oli tehnyt koko sen pitkän ajan, kun hänen isäntänsä oli matkoilla?
 • Selittäkää omin sanoin, mikä esti kolmatta palvelijaa asioimasta talentillaan?
 • Oliko kolmannen palvelijan kuva isännästään mielestänne oikea vai väärä? Perustelkaa vastauksenne.
 • Mitä vikaa on sen ihmisen uskossa, joka uskoo Jumalasta samaa kuin vertauksen kolmas palvelija uskoi isännästään?
 • Mitä jae 26 tarkoittaa?
 • Millaisissa tilanteissa sinusta on tuntunut kuin Jumala olisi ankara mies, joka vaatii sinulta mahdottomia?

Jakeet 28-30. Näistä jakeista käy ilmi, ettei kolmannella palvelijalla ollut pelastavaa uskoa ollenkaan. Hän ei uskonut armoon.

 • Milloin laiskoilta palvelijoilta otetaan pois heidän viimeinenkin talenttinsa?
 • Lukekaa jae 29 niin, että lisäätte siihen sanat "jokaiselle, jolla on usko evankeliumiin, annetaan..." Miltä jae kuulostaa näin luettuna?
 • Miksi siis kolmannen palvelijan rangaistus oli noin kova, vaikka hän ei varsinaisesti ollut kavaltanut kenenkään rahoja?

Kokoavat kysymykset

 • Mikä saa kristityn asioimaan talenteillaan sen sijaan, että hän eläisi elämänsä vain itselleen?
 • Mitä meidän pitää tehdä, jos huomaamme olleemme kelvottomia ja laiskoja palvelijoita?
 • Kuvittele, että Jeesus sanoo sinulle viimeisellä tuomiolla jakeen 21 sanat. Mitä sinä hänelle vastaat?

Ilosanoma: Jeesusta itseään kohtasi kelvottoman palvelijan rangaistus. Hänet heitettiin ulos pimeyteen, kun hän kuoli ristillä kelvottomien ja laiskojen palvelijoiden sijaisena.

© www.ilosanomapiiri.fi