www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

TOTUUS JA HARHA
9. sunnuntai helluntaista (2. vsk.): Matt. 7:13-14 (lisäksi Luuk. 13:24-25 ja Joh. 10:9, 14:6)

Taustaa: Kun keskustelette tästä pienestä vertauksesta, kuvitelkaa ensin mielessänne kapea ja matala portti paksussa itämaisessa kivimuurissa ja sen takana kapea vuoripolku. Usein porteista kuljettiin aasin selässä tai jotain taakkaa kantaen.

Huomio: Koska tällä kertaa käsitellään kolmea eri tekstiä, vetäjän pitäisi monistaa ne samalle paperille. Jos aika loppuu kesken, voi tekstin 2 jättää käsittelemättä.

Teksti 1: Jeesus sanoi: "Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!" (Matt. 7:13-14)

PORTTI

 • Millaisia ongelmia matkustajan eteen voi tulla, jos hän päättää kulkea kapean ja matalan portin läpi kapealle vuoritielle?
 • Mitä vastakohtapareja näissä kahdessa jakeessa esiintyy?
 • Mitä "portti" tarkoittaa tässä pienessä vertauksessa?
 • Mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan "ahtaasta portista"? Mikä sen tekee ahtaaksi?
 • Mitä Jeesus tarkoittaa avaralla portilla? Mikä tekee kadotukseen vievän portin avaraksi?
 • Mikä saa uskoon tulon näyttämään ulkopuolisten silmissä liian ahtaalta portilta?
 • Kenen syytä se on, että vain harvat löytävät ahtaan portin?
 • Mitä Jeesus tarkoittaa ahtaan portin läpi kulkemisella?
 • Mikä saa jotkut ihmiset kulkemaan ahtaan portin läpi?
 • Miltä ahdas portti näyttää riippuen siitä, katsooko sitä ennen kuin on kulkenut sen läpi vai sitten kun on jo kulkenut sen läpi?
 • Jeesus ei sano tässä: "Valitkaa kummasta portista menette." Miten tekstin tulkinta muuttuisi, jos hän olisikin sanonut niin?

TIE. Alkukristityt kutsuivat kristinuskoa "tieksi".

 • Missä mielessä ihmiselämää voi kutsua tieksi; mitä elämällä ja tiellä on yhteistä?
 • Mikä ero on sillä, kuljetaanko leveää tai kapeaa tietä (valtatietä vai kinttupolkua)?
 • Milloin ja miten ihminen valitsee leveän tien?
 • Miksi Jeesus ei sano "tie joka vie taivaaseen" vaan "tie joka vie elämään"?
 • Mistä voimme tietää, kumpaa tietä olemme tällä hetkellä kulkemassa?

PÄÄMÄÄRÄ. Kadotus (apooleia) tarkoittaa UT:ssa iankaikkista tuhon ja tuomion olotilaa.

 • Mistä johtuu, ettei suurin osa ihmisistä kanna huolta siitä, kumpaan paikkaan he ovat matkalla?
 • Mitä ajattelette siitä tosiasiasta, että suurin osa ihmisistä on menossa kadotukseen?
 • Mitä me voisimme tehdä, että lähimmäisemme löytäisivät ahtaan portin ja kapean tien?

Teksti 2: Jeesus sanoi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: 'Herra, avaa meille!', hän vastaa: 'Keitä te olette? En tunne teitä.'" (Luuk. 13:24-25).

 • Miten kilvoitellaan, että päästäisiin ahtaasta ovesta sisälle?
 • Keitä ovat ne monet, jotka koettavat päästä ahtaasta ovesta sisälle, mutta eivät kykene siihen?
 • Miksi se ei pääse portista sisälle, jota talon isäntä ei tunne?
 • Miksi taivaaseen ei pääse se, jota Jeesus ei tunne?
 • Miten me voisimme varmistaa sen, että Jeesus tuntee meidät jo tänään ja myös viimeisen tuomion päivänä?

Teksti 3: Jeesus sanoi: "Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu." (Joh. 10:9). Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." (Joh. 14:6).

 • Mikä ero siinä on, tarkoitetaanko portilla ja tiellä jotain oppia vai tarkoitetaanko niillä henkilöä?
 • Mikä tekee Jeesus-portista ahtaan portin, vaikka hän onkin armon portti?
 • Miksi Jeesus-portin läpi saa kulkea miten paha ihminen hyvänsä?

Ilosanoma: Taivaan portti iskettiin kiinni Jeesuksen nenän edessä, kun hän riippui ristillä ja huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" Mutta juuri sillä tavalla hänestä tuli meille syntisille avoin portti ja taivaaseen johtava tie.

© www.ilosanomapiiri.fi