www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

TAIVAAN KANSALAISENA MAAILMASSA
4. sunnuntai pääsiäisestä (2. vsk.): Joh. 17:6-11 (käsikirja 6-10)

Taustaa: On Jeesuksen viimeinen ilta. Nyt hän hiljentyy rukoilemaan opetuslastensa puolesta. Jeesus puhuu tässä rukouksessa paljon Jumalan nimestä. Sehän oli ilmoitettu Moosekselle muodossa: Minä olen (se joka minä olen), hepreaksi Jahve. Suomalaisessa Raamatussa käytetään aina nimeä "Herra" siinä kohti, missä hepreaksi lukee "Jahve".

Jakeet 6-7

 • Miksi nimi on tärkeä jokaiselle ihmiselle? (Jos olet joskus joutunut kriisiin oman nimesi tähden, niin kerro miten.)
 • Miten Jeesus oli ilmoittanut Jumalan nimen Jumalan valitsemilleen ihmisille?
 • Miettikää yksi kerrallaan, mitä uutta nämä Jeesuksen ilmoittamat nimet Jumalasta paljastavat. (Näitä kaikkia ei tarvitse käsitellä.): 1) Minä olen elämän leipä (Joh. 6:35). 2) Minä olen maailman valo (Joh. 8:11). 3) Minä olen lammasten ovi (Joh. 10). 4) Minä olen Hyvä paimen (Joh. 10). 5) Minä olen ylösnousemus ja elämä (Joh. 11). 6) Minä olen tie, totuus ja elämä (Joh. 14). 7) Minä olen totinen viinipuu (Joh. 15). Millainen Jumala meille paljastuu näiden nimien avulla?
 • Jeesus myös ilmoitti opetuslapsilleen, että Jumala on heidän Isänsä. Verratkaa Isä-jumalaa muiden uskontojen jumalakuvaan.
 • Miksi kukaan ei voi pelastua pelkän "Jumala-nimen" avulla, vaan hänen pitää tuntea nimenomaan Jeesuksen ilmoittama Jumalan nimi?
 • Miten Jumala valitsee maailmasta ne ihmiset, joille hän ilmoittaa nimensä?
 • Jeesus sanoo, että opetuslapset ovat "ottaneet vaarin hänen sanastaan" / "ottaneet omakseen hänen sanansa". Mitä Jeesuksen sana sanoo sille kristitylle, joka ei halua hyväksyä jotain hänen käskyistään? Entä sille opetuslapselle, joka lankeaa jatkuvasti johonkin syntiin?

Jae 8. Lukekaa jae molemmista käännöksistä. Uusi käännös sanoo "puheeni", vanha sanoo "sanani". Vanha on tarkempi.

 • Mitä tämä jae paljastaa meille Jeesuksen sanoista?
 • Mitä tarkoittaa, että Isä on lähettänyt Jeesuksen tähän maailmaan? Miksi tämä oppi on hyvin keskeinen kristinuskossa?

Jae 9

 • Mitä luulet Jeesuksen rukoilevan sinun ja rakkaittesi puolesta?
 • Miksi me uskovat emme varjellu katastrofeilta, vaikka meillä on maailman paras esirukoilija taivaassa?
 • Mitä Jeesuksen rukoukset vaikuttavat uskovan elämään?
 • Jeesus rukoili seuraavana päivänä pyöveliensä puolesta. Mitä hän tarkoittaa sanoessaan, ettei hän rukoile maailman puolesta?

Jae 10

 • Mitä tämä jae osoittaa Isän ja Pojan välisestä suhteesta?
 • Miten Jeesuksen kirkkaus tuli ilmi opetuslapsissa ja miten se tulee nyt ilmi kristityissä?
 • Mitä eroa on näissä tulkinnoissa: 1) Jeesuksen kirkkaus tuli ilmi "opetuslapsissa" tai 2) että se tuli ilmi "opetuslasten kautta"? (Molemmat käännökset ovat mahdollisia.)
 • Miksi valtaosa ihmisistä ei nähnyt Jeesuksen kirkkautta ristillä, mutta ryöväri näki sen?

Jae 11

 • Jeesus pyytää, että Isä suojelisi omiaan hänen nimensä voimalla. Mistä johtuu, että Jeesuksen nimeen sisältyy valtava voima pahan valtaa vastaan?
 • Missä tilanteessa sinä yleensä pakenet Jeesuksen nimen turviin?
 • Miksi oli tärkeää, että opetuslapset olisivat vielä jonkin aikaa maailmassa?
 • Mitä Jeesus sanoo maailmasta jakeissa 6, 9 ja 11?

Kokoavat kysymykset

 • Miettikää tämän tekstin valossa, miksi meidät on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen?
 • Mitä ensimmäisten kristittyjen uskontunnustus "Jeesus on Herra" itse asiassa tarkoittaa?

Ilosanoma: Seuraavana päivänä tuli hetki, jolloin Jeesuksen nimeä ei mainittu taivaassa: se oli se hetki jolloin Isä hylkäsi Poikansa sinun syntiesi tähden. Syy: ettei hänen tarvitsisi hylätä sinua helvettiin niiden tähden.

© www.ilosanomapiiri.fi