www.ilosanomapiiri.fi    

 Pelkkä teksti

KASTEEN LAHJA
1. sunnuntai loppiaisesta (2. vsk.): Apt. 8:26-40

Taustaa: Tekstimme hoviherra tuli Afrikasta. Etiopialla tarkoitetaan tässä Assuanin ja Khartoumin välistä aluetta (Nubiaa, nykyistä Sudania). Assuanissa oli juutalainen siirtokunta, jonka kautta tekstimme hoviherrakin oli varmaan kuullut näkymättömästä Jumalasta. Assuanista Kairoon on 1000 km matka, mikä vei jokiveneellä noin 2 kk. Sitten piti vielä kulkea Merentietä runsaat 400 km Jerusalemiin. Yhteensä matkaan meni vähintään puoli vuotta. Hoviherrat olivat vanhan ajan hoveissa eunukkeja eli miehiä, joille oli tehty kastraatioleikkaus. Usein köyhät perheet myivät poikiaan hoviin rahaa saadakseen. Vanha testamentti julistaa karusti, ettei yhtäkään kastroitua saa ottaa Herran kansan jäseneksi (5. Moos. 23:2).

Jae 26. Filippos oli yksi alkukirkon seitsemästä diakonista. Hän oli juuri keskellä Samarian suurta herätystä (5-8).

 • Millaiset asiat huolestuttavat ehkä julistajaa, jonka on lähdettävä pois suuren herätyksen keskeltä?
 • Mikä sai Filippoksen tottelemaan enkelin ääntä ja lähtemään yli sadan kilometrin päähän Samariasta autiolle tielle?

Jae 27. Vanha käännös sanoo, että eunukki lähti Jerusalemiin rukoilemaan. VT:sta löytyy lupaus, että Jumala kuulee pakanoidenkin rukoukset, jos ne rukoillaan hänen temppelissään (1. Kun. 8:41-43)

 • Millainen pitää olla sen ihmisen, joka pääsee jonkin kuningashuoneen omaisuuden hoitajaksi?
 • Miten luulette eunukkien kokeneen sen, että heidän oli mahdotonta elää normaalia elämää, perustaa perhe ja saada jälkeläisiä?
 • Mitä hoviherra mahdollisesti ajatteli elämänsä tarkoituksesta?
 • Ketä kohtaan tämä mies ehkä tunsi katkeruutta?
 • Etiopialla oli omat jumalansa. Miettikää, miksi juutalaisten näkymätön Jumala oli alkanut kiehtoa hoviherraa?
 • Millaisia valmisteluja hoviherran oli tehtävä, ennen kuin hän voi lähteä puolentoista tuhannen kilometrin päähän vähintään puoli vuotta kestävälle matkalle?
 • Miten hoviherra ehkä perusteli matkansa tarpeellisuutta kuningattarelle pyytäessään tältä puolen vuoden lomaa?
 • Miettikää, mitä hoviherra aikoi rukoilla Jerusalemin temppelissä?

Jae 28. Temppelissä hoviherraa ei päästetty pakanoiden esipihaa pitemmälle. Varsinaisen temppelialueen portilla riippui kyltti, jossa kiellettiin kolmella kielellä kuolemanrangaistuksen uhalla pyhälle alueelle meno muilta kuin Jumalan kansan jäseniltä. Salomon pylväskäytävässä pakanoiden pihan reunalla oli kauppoja, joissa ilmeisesti myytiin myös VT:n kreikankielisiä kirjakääröjä.

 • Mitä luulette hoviherran ajatelleen Israelin Jumalasta, kun hän seisoi kolmen kuukauden hankalan matkan päätteeksi temppelin suljetun portin edessä?
 • Mistä on osoitusta, että hoviherra kuitenkin hankki itselleen yhden tai useampia Vanhan testamentin kirjakääröjä?
 • Millä mielellä hoviherra lähti pitkälle ja hankalalle kotimatkalle?

Jakeet 29-31

 • Mitä Filippos ehkä ajatteli nähdessään autiolla tiellä vaunut ja kuullessaan afrikkalaisen hoviherran lukevan ääneen Jesajan 53. lukua?
 • Mitä hoviherra ehkä ajatteli, kun Filippos pisti päänsä hänen vaunujensa sisään ja esitti hänelle kysymyksen?

Jakeet 32-34 Lukekaa jakeet molemmista käännöksistä. Hoviherra oli varmasti nähnyt uhrilampaita kuljetettavan Jerusalemin temppeliin.

 • Mikä tekee jakeista 32-33 vaikeasti ymmärrettäviä? (Mikä uhrieläimessä oli epätavallista?)
 • Miten hoviherra voi ehkä itse samastua näihin jakeisiin?

Jae 35 (Vilkaistaan vielä myös jakeita 32-34). Sana "evankeliumi" tarkoittaa ilosanomaa.

 • Miettikää, millä sanoilla Filippos julisti etiopialaiselle hoviherralle evankeliumia tästä tekstistä? (Mitä jae 32 kertoo Jeesuksen kärsimyksistä? Mitä jae 33 kertoo Jeesuksesta?)
 • Hoviherra oli luullut, että hänen on mahdotonta päästä Jumalan kansan jäseneksi kahdesta syystä: koska hän on pakana ja koska hän on kastroitu. Mistä hoviherra nyt ymmärsi, että Jeesus rakastaa häntä sellaisena kuin hän on?

Jae 36 (Jätämme jakeen 37 keskustelun ulkopuolelle, koska se puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista.)

 • Mistä syystä luulette hoviherran esittäneen Filippokselle jakeen 36 kysymyksen?
 • Tavallisesti pakanoiden pitää käydä kastekoulu. Miksi tämä mies voitiin kastaa ilman sitäkin?
 • Mitä hoviherra ehkä ajatteli nyt "vammastaan", joka oli tehnyt hänet kykenemättömäksi elämään normaalia elämää?
 • Miten meidänkin sielulliset ja ruumiilliset vammamme voivat kääntyä meille siunaukseksi?

Jakeet 38-39

 • Miksi oli tärkeää, että hoviherra kastettiin ennen kotiin paluutaan?
 • Minkä muutoksen kaste toi tämän miehen elämään ja Jumala-suhteeseen?
 • Mikä teki hoviherran iloiseksi?
 • Millaiset vaikeudet odottivat ehkä uskontonsa vaihtanutta hoviherraa hänen kotimaassaan?
 • Etiopian ortodoksikirkko pitää tätä hoviherraa kirkkonsa perustajana. Jos tämä pitää paikkansa, niin millaisia valmiuksia hoviherralla oli kirkon perustamiseen?

Jakeet 39-40

 • Miksi Pyhä Henki ei toimi enää sillä tavalla, että siirtelisi ihmisiä paikasta toiseen?

Kokoava kysymys

 • Mitä lohtua tämä kertomus voi tuoda meille, kun hätäilemme niistä rakkaistamme, jotka eivät Jeesuksesta välitä?

Ilosanoma: Hoviherra luki Jesajan kääröstä myös nämä sanat: Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme (Jes. 53:4). Päästyään Jesajan 56. lukuun hoviherra luki tämän lohdutuksen: "Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: 'Herra erottaa minut peräti kansastansa', älköönkä kuohittu sanoko: 'Minä olen kuiva puu.' (Jes. 56:3*). Jollei hoviherra olisi ollut eunukki, ei hän olisi ehkä janonnut vastauksia elämänsä suuriin ongelmiin eikä lähtenyt Jerusalemiin. Silloin Jeesus olisi jäänyt häneltä kohtaamatta. Elämän suurin onnettomuus kääntyi siis hänelle elämän suurimmaksi siunaukseksi.

© www.ilosanomapiiri.fi