Päivän Luukas

194. 12:47-48

47. "Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua.

48. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.

Koska taloudenhoitaja ei kertonut alaisilleen herransa tahtoa, joutuvat nämäkin rangaistaviksi. Tässä on kysymys "lyönneistä", mitä ne sitten lienevätkin. Joka tekee syntiä Jumalan tahtoa tuntematta, se saa vähemmän lyöntejä kuin joku toinen, joka tekee syntiä Jumalan tahdon tuntien. Pakanat tuomitaan lieventävien asianhaarojen vallitessa. Mutta pahimman rangaistuksen saa kuitenkin uskosta luopunut taloudenhoitaja, joka on laiminlyönyt vastuunsa toisten opettamisesta. Hän saa saman osan kuin uskottomat, so. helvetin tulen.

Jumalan sanan julistaja on siis vastuussa paitsi omasta sielustaan, myös kuulijoidensa sielusta. Joka tämän asian tajuaa, se ei saarnaa ihmisille heidän korvasyyhynsä mukaan. Julistajan kiusauksena on aina suosion tavoittelu: mitä minun pitäisi sanoa, että ihmiset olisivat minuun tyytyväisiä? Tällaisista motiiveista toimiva "taloudenhoitaja" ei julista uskollisesti lakia ja evankeliumia. Lain saarnaaminen on hänelle vastenmielistä siksi, että synnintekijät saattavat siitä suuttua. Mutta on myös niitä, jotka loukkaantuvat armon evankeliumiin - nimittäin fariseukset. Näin sitten tapahtuu, että ihmisten suosiota tavoitteleva julistaja saarnaa kuulijoittensa korvasyyhyyn ja jättää heidät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle.

Tiedätkö, että Jeesukselta vaadittiin kerran sekin, mikä sinulle on annettu, ja häneltä kysyttiin sitäkin, mikä sinulle on uskottu.


Kirjasta Mailis Janatuinen: Jää luoksemme – Sana Luukkaan evankeliumista vuoden joka päivälle. Perussanoma, 2000. (Nettiversion paasto- ja pääsiäisaika on sovitettu kuluvan vuoden kalenteria vastaavaksi.) © www.ilosanomapiiri.fi