Päivän Luukas

177. 11:46-48

46. Jeesus vastasi:

"Voi teitäkin, lainopettajat! Te panette ihmisten harteille taakkoja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.

47. "Voi teitä! Te rakennatte muistomerkkejä profeettojen haudoille, mutta ketkä heidät tappoivat? Teidän isänne.

48. Näin te tunnustatte ja hyväksytte isienne teot: he tappoivat profeetat, ja te rakennatte profeetoille muistomerkit.

Jeesus ei huutanut voi-huutojaan kansalle, vaan sen johtajille. Niille, joille on paljon annettu, niiltä myös paljon vaaditaan. Johtajien ja paimenten vastuu on kirkossa suurempi kuin lampaiden. Äsken Jeesus oli huutanut voi-huutonsa fariseuksille, nyt hän siirtyi huutamaan niitä Raamatun opettajille.

Näiden opettajien vika oli siinä, etteivät he löytäneet Raamatusta sen pääasiaa, evankeliumia. Heille taivaaseen pääsy oli ihmisen oma suoritus. Lainopettajat olivat kirjoittaneet omia selitysteoksiaan Raamatun käskyihin ja lisänneet niihin lukemattomia kieltoja ja käskyjä omasta päästään. Näin sitomiinsa taakkoihin he eivät kuitenkaan itse tahtoneet sormellaan koskea.

Toinen lainopettajien virhe oli se, etteivät he pystyneet tunnistamaan oman aikansa profeettaa, vaan koettivat aina vaientaa hänet. Vasta kuoltuaan Vanhan testamentin profeetatkin nousivat arvoon arvaamattomaan. Fariseukset ja kirjanoppineet kunnioittivat syvästi esimerkiksi profeetta Jeremiaa (jota hänen oman aikansa uskonnolliset johtajat olivat kaltoin kohdelleet), mutta Johannes Kastajan he hylkäsivät, ja Jeesuksen he tappoivat.

Jeesus oli toisenlainen opettaja kuin lainoppineet. Hän ei sitonut taakkoja ihmisten kannettavaksi, vaan päinvastoin kutsui luokseen väsyneet taakankantajat antaakseen heille levon - ja kutsuu yhä tänäänkin. Vapahtaja otti omille harteilleen sinun syntitaakkasi ja kantoi sen ristinpuulle. Hän aikoo jatkaa taakkojesi kantamista yhdessä sinun kanssasi joka päivä, maailman loppuun asti.


Kirjasta Mailis Janatuinen: Jää luoksemme – Sana Luukkaan evankeliumista vuoden joka päivälle. Perussanoma, 2000. (Nettiversion paasto- ja pääsiäisaika on sovitettu kuluvan vuoden kalenteria vastaavaksi.) © www.ilosanomapiiri.fi