Päivän Luukas

307. 21:29-33

29. Hän esitti heille myös vertauksen:

"Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa.

30. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä.

31. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä.

32. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu.

33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Maailman katastrofit ovat kristityille kuin viikunapuun lehtisilmuja, jotka todistavat: kevät on saapumassa. Kevään tulo on meille ihmisille yleensä ihana, valoisa, onnellinen asia. Jeesuksen paluun odotus ei ole kylmän talven ja pimeyden odottamista. Me saamme odottaa Vapahtajaamme kuin kevään valoa ja kesän lämpöä.

Kuten voimme silmuista päätellä kesän tulon, samoin voimme maailman tilanteesta päätellä Jumalan valtakunnan tulon. Jumalan valtakunta on kyllä jo nyt armonvälineissä meidän keskellämme. Siellä missä ovat Raamattu, kaste ja ehtoollinen, siellä on myös armon valtakunta. Silmujen paisuminen on kuitenkin osoituksena siitä, että Jumalan valtakunta tulee aivan pian näkyvällä tavalla, kirkkauden valtakuntana. Sinä päivänä kristityt tulevat näkemään omin silmin kaiken sen, mikä heidän siihen asti piti "vain" uskoa.

Mitä sukupolvea Jeesus tarkoitti sanoessaan, ettei se katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu? Emme tiedä vielä, mistä sukupolvesta Jeesus puhui, mutta yhden asian tiedämme: Jokainen elävä seurakunta näiden 2000 vuoden aikana on uskonut ja toivonut: Meidän aikanamme hän tulee! Vain hengellisesti kuolleet seurakunnat ovat lopettaneet Jeesuksen odottamisen - eivätkä sitten olekaan valmiita, kun hän tulee tai kun kuolema tulee.

Jeesus jätti omilleen jotakin sellaista, mitä mikään vetypommi ei voi heiltä viedä: omat sanansa. Taivaan ja maan kadotessa ei Raamattu kuitenkaan katoa. Jumalan sana riittää sinulle tueksi, turvaksi ja lohdutukseksi lopun ajan lähestyessä. Siihen voit tarttua tänäkin päivänä ja kokea, että pelkosi katoaa.


Kirjasta Mailis Janatuinen: Jää luoksemme – Sana Luukkaan evankeliumista vuoden joka päivälle. Perussanoma, 2000. (Nettiversion paasto- ja pääsiäisaika on sovitettu kuluvan vuoden kalenteria vastaavaksi.) © www.ilosanomapiiri.fi