www.ilosanomapiiri.fi    

14. VEHNÄ JA RIKKAVILJA Matt. 13:24-30 ja 36-43

Aluksi: Rikkavilja ilmeisesti tarkoittaa erästä Palestiinan kasvia, joka kasvuvaiheessa muistuttaa paljon vehnää. Sen siemeniin pesii joskus myrkyllinen homesieni, ja siksi ne korjuuaikaan koetetaan pitää tarkoin erillään vehnänjyvistä.

1. VERTAUS (23-30)
 • Mitä erilaista kiusaa rikkavilja aiheuttaa maanviljelijälle?
 • Millaisia motiiveja mahtaa olla ihmisellä, joka kylvää naapurinsa pellolle rikkaviljaa?
 • Miten sinä reagoisit, jos joku koettaisi sabotoida sinun työtäsi kuten vertauksen naapuri?
 • Mikä on yllättävää isännän suhtautumisessa naapurinsa tihutyöhön (28-30)?
 • Miksi jokainen vehnänkorsi on vertauksen isännälle noin tärkeä (29)?
 • Mikä on siemenen ja sen tuottaman hedelmän keskinäinen suhde?
2. VERTAUKSEN TULKINTA (36-43). Huomatkaa, että "pelto" merkitsee kahta asiaa: "maailmaa" (38) ja "Ihmisen Pojan valtakuntaa" (41), so. kristillistä kirkkoa.
 • Aikaisemmin Jeesus oli kutsunut Jumalan sanaa siemeneksi. Miksi hän nyt kutsui ihmisiä siemeniksi (38)?
 • Kuka ihmisiä kylvää ja miten (37,39)?
 • Mitä tämä vertaus opettaa meille Paholaisen työtavoista?
 • Mikä on Paholaisen tarkoitus hänen kylväessään omia lapsiaan kaikista paikoista juuri kristillisen kirkon sisälle?
 • Miltä Jumalan seurakunta näyttäisi, jollei se sisältäisi ollenkaan valheveljiä?
 • Miksi emme aina voi tietää, kuka on Jumalan lapsi, kuka Saatanan?
 • Miksi Saatanan lapsia ei saa heittää kirkosta ulos ennen tuomiopäivää?
 • Kumpaa lajiketta sinä katsot olevasi: vehnää vai rikkaviljaa? (Voit vastata hiljaa mielessäsi?)
 • Voiko joku tämän tekstin mukaan olla puoliksi vehnää, puoliksi rikkaviljaa? Perustele vastauksesi.
 • Millainen tulee olemaan maailman loppu (41-43)?
 • Mikä on se sato, jonka Jumala tahtoisi koota aittoihinsa?
3. JUMALAN OMAT (edellisessä käännöksessä: VANHURSKAAT) (43)
 • Miksi Jeesus käyttää yhtäkkiä sanaa "vanhurskas" vertauksensa tulkinnassa?
 • Vetäjä lukee Room. 4:5. Miten tullaan vanhurskaaksi Paavalin mukaan?
4. KOKOAVAT KYSYMYKSET
 • Mikä on oikean kristityn ja valheveljen ero?
 • Mitä luulet Jeesuksen tahtovan sanoa sinulle henkilökohtaisesti tämän vertauksen kautta?

Ilosanoma: Jeesusta kohtasi rikkaviljan kohtalo, vaikka hän itse asiassa oli paras "vehnänjyvä", jonka maailma koskaan on nähnyt. Juuri sen vuoksi hän nyt kykeneekin tekemään meistä rikkaviljoista vehnänjyviä ja kokoamaan meidät valtakuntaansa maailman lopussa.