www.ilosanomapiiri.fi    

2. KOLME VIISASTA MIESTÄ Matt. 2:1-12

Aluksi: Monet juutalaiset olivat jääneet asumaan Persiaan (entiseen Babyloniaan) senkin jälkeen, kun pakkosiirtolaisuus oli loppunut 500 vuotta aikaisemmin. Tekstimme tietäjät olivat sekä astrologeja että astronomeja, ja heillä oli eri uskonto kuin juutalaisilla. Persian ja Palestiinan välimatka on 1000-1500 km.

1.
 • Kuinka pitkään tietäjien matka kesti, jos kameli kävelee vuorokaudessa keskimäärin 30 km?
 • Mitä luulette, että tietäjien esimies, vaimo ja naapurit tästä matkasta ajattelivat?
2.
 • Miksi tietäjät halusivat kunnioittaa juutalaisten kuningasta, ei omaansa?
 • Miksi tietäjät tahtoivat antaa uudelle juutalaisten kuninkaalle todella kallisarvoisia lahjoja (11)?
3.
 • Juutalaisilla ei ollut ollut omaa kuningasta noin 600 vuoteen; Herodes oli näet vain roomalaisten vasalli. Miksi Herodes ja koko kansa pelästyivät kuullessaan tietäjien asian (3)?
 • Mitä Herodes itse asiassa uskoi (4,16)? (Mitä hän uskoi omasta voimastaan - Raamatusta - Messiaasta - Jumalan suunnitelmasta?)
4.
 • Mistä ja mihin tähti johti tietäjiä, katsokaa jakeita 2 ja 9?
 • Miksei Jumala antanut tähden johtaa tietäjiä suoraan Betlehemiin - miksi heidän piti tehdä kierros Jerusalemin kautta? (Miksi oli tärkeää, että tietäjät joutuivat tekemisiin kirjoitetun Jumalan sanan kanssa?)
 • Millaisen "tähden" Jumala on lähettänyt sinun tiellesi johtamaan sinua Jeesuksen luo?
5.
 • Babylonialaiset olivat rakentaneet Baabelin tornin, varastaneet liiton arkun ja tuhonneet temppelin. Tietäjät olivat heidän jälkeläisiään. Miksi Jumala johti ensimmäiseksi vihollisensa kunnioittamaan vastasyntynyttä Poikaansa kuninkaana?
6.
 • Mikseivät 12 kilometrin päässä asuvat jerusalemilaiset menneet tietäjien tavoin Betlehemiin, vaikka kuulivat huhuja, joiden mukaan heidän vastasyntynyt kuninkaansa oli siellä?
7.
 • Millä tavoin uusi kuningas erosi siitä mielikuvasta, joka tietäjillä oli ehkä hänestä ollut matkalle lähtiessään (11)?
 • Missä suhteessa nämä miehet kelpaavat meille esimerkiksi?
8.
 • Tietäjät antoivat Jeesus-lapselle kallisarvoisia lahjoja. Mitä he saivat häneltä vastalahjaksi?
 • Miksi tietäjien lahjat tulivat Joosefin perheelle hyvään tarpeeseen (13)?
 • Mitä sinä voisit antaa Jeesukselle syntymäpäivälahjaksi tänä vuonna?
9.
 • Millaiseksi luulet tietäjien elämän muodostuneen heidän palattuaan Persiaan epäjumalanpalveluksen ja pakanauskontojen keskelle?

Ilosanoma: Jeesusta kohdeltiin kuninkaana vain harvoin hänen elämänsä aikana. Tietäjät palvoivat häntä hänen elämänsä alussa, ja Rooman maaherra Pilatus kirjoitti tuon arvonimen hänen ristiinsä hänen elämänsä lopussa. Jeesus on kuningas, joka toivottaa tervetulleeksi myös vihollisensa ja ottaa vastaan heidän palvontansa.