www.ilosanomapiiri.fi    

18. KALA VAI KÄÄRME Luuk. 11:5-13

1.
 • Jeesus tahtoo opettaa jotain rukouksesta tämän pienen vertauksensa kautta. Mitä yhteistä on sinun tilanteessasi ja vertauksen miehen tilanteessa?
 • Milloin olet rukoillessasi esiintynyt yhtä vaativasti kuin vertauksen mies?
2.
 • Talon sisällä oleva ystävä tuntuu olevan melko haluton auttamaan kolkuttajaa. Miksi Jeesus vertaa Jumalaa tuollaiseen "ystävään"?
3.
 • Mikä sai kolkuttajan jatkamaan kolkutustaan, kunnes hänen pyyntöönsä vastattiin?
 • Mistä me voisimme saada kärsivällisyyttä rukouksen jatkamiseen, kunnes Jumala vastaa pyyntöihimme?
4.
 • Puhuessaan rukouksesta Jeesus käyttää kolmea verbiä: pyytää, etsiä, kolkuttaa (9-10). Mitä rukouksen eri puolia nämä verbit kuvaavat?
 • Mikä on se asia, jota sinä tällä hetkellä eniten pyydät, etsit ja kolkutat? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi.)
5.
 • Mitä Jeesus tahtoo opettaa rukouksesta verratessaan sitä lapsen pyyntöön isälleen?
 • Missä suhteessa Taivaallinen Isämme on samanlainen/erilainen kuin maallinen isämme?
6.
 • Millaiset pyynnöt maallinen isä evää lapseltaan?
 • Mistä tiedämme, onko rukoilemamme asia loppujen lopuksi hyväksi vai pahaksi meille ja rakkaillemme?
7.
 • Oletko koskaan kokenut, että asia, jota ensin pidit "käärmeenä", osoittautuikin "kalaksi" - tai toisin päin? Kerro kokemuksestasi.
8.
 • Kumpi sinusta on tärkeämpää: sekö että Jumala vastaa rukouksiisi nyt, vai että hän vastaa niihin uudessa luomakunnassa? Perustele vastauksesi.
9.
 • "Ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule" (Jes. 59:1-2). Vastaa tämän Jesajan sitaatin perusteella kysymykseen: Miksi Jumala ei kuullut Poikansa rukouksia, jotka tämä ristillä rukoili?