www.ilosanomapiiri.fi    

13. KYLVÄJÄ-VERTAUS Luuk. 8:4-15

Aluksi: Kylväjä-vertaus oli Jeesuksen ensimmäinen vertaus ja samalla eräänlainen toimintasuunnitelma hänen kolme vuotta kestävää julkista toimintaansa varten.

1.
 • Miksi Jeesus vertasi Jumalan sanaa nimenomaan siemeneen? Etsi mahdollisimman monta yhtäläisyyttä näiden kahden väliltä.
 • Mitä Jeesus tahtoi sanoa tulevasta toiminnastaan tämän vertauksen kautta?
2.
 • Millä eri tavoilla Saatana pyrkii tempaamaan sanan siemenen pois sydämestämme (5, 12)?
 • Miten voisimme estää, ettei meille tapahtuisi se, mikä jakeessa 12 kuvataan?
3.
 • Katso jakeita 6 ja 13. Millaiset koetukset voivat saada aikaan sen, että kristitty luopuu uskostaan?
 • Mikä oli ehkä jakeen 13 ihmisten perimmäinen ilon aihe?
 • Millaista kristittyä Jeesus kuvaa sanomalla, ettei hänellä ole "juurta"?
4.
 • Miten "elämän huolet, rikkaus ja nautinto" saattavat tukahduttaa sydämeemme kylvetyn Sanan (7, 14)?
 • Miksi hyvinvointi näyttää olevan kristityille vaarallisempaa kuin köyhyys?
 • Mitä meidän pitäisi tehdä, jos huomaamme, että huolet ja rikkauden & nautinnon tavoittelu ovat vähä vähältä erottamassa meitä Jumalasta?
5.
 • Miten huonosta maaperästä tulee hyvää maata (8, 15)?
 • Mitkä ovat hedelmän kantamisen ehdot kristityn elämässä?
6.
 • Mikä näistä neljästä maaperästä sopii kuvaamaan sinun sydäntäsi kaikkein parhaiten? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi?)
7.
 • Mitä Jeesus tarkoittaa satakertaisella sadolla (8)?
 • Miksi monet kristityt odottavat hedelmän kasvavan elämäänsä pikavauhtia?
8.
 • Mitä tämä vertaus opettaa meille evankelioimistyöstä?
 • Mitä tämä vertaus opettaa meille "voimaevankelioimisesta"? (Jollette tunne tätä termiä, siirtykää seuraavaan kysymykseen.)
9.
 • Jeesus sanoo itsekin olevansa Jumalan Sana (vrt. Joh. 1:1). Mitä yhteistä on Jeesuksella ja siemenellä?

Ilosanoma: Viimeisenä iltanaan Jeesus sanoi näin: "Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan hedelmän... Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa" (Joh. 12:23-33). Vertauksemme "siemen" tarkoittaa siis pohjimmiltaan "sanaa rististä".