www.ilosanomapiiri.fi    

3. HANNA JA SIMEON Luuk. 2:25-38

Aluksi: Marian ja Joosefin köyhyys näkyy mm. siitä, että he uhrasivat vain kyyhkysparin temppelissä, vrt. 3. Moos. 12:7-8. Monet ihmiset odottivat Messiasta tuohon aikaan, mutta useimmat luulivat hänen näyttäytyvän voimassa ja kunniassa.

1.
 • Kuvitelkaa Hannan tilannetta, kun hänen miehensä oli kuollut seitsemän avioliittovuoden jälkeen (36).
 • Miettikää eri syitä, miksi Hanna ei tahtonut mennä uudelleen naimisiin, vaikka se oli tuohon aikaan ainoa selviytymiskeino lapsettomille leskille?
 • Mikä oli Hannan elämän tarkoitus niiden 50-60 vuoden aikana, jotka hän leskenä vietti (36-37)?
2.
 • Mitä Hanna ehkä rukoili temppelissä vuodesta toiseen, yötä päivää?
 • Mitä jae 38 osoittaa Hannan uskon sisällöstä? (Mihin hän tarvitsi lunastusta?)
3.
 • Kuvitelkaa, millaista oli Simeonin elämä ennen Jeesus-lapsen kohtaamista - mitkä olivat sen ilot ja surut (25-26)?
 • Mitä Jumalan lupaus oli Simeonille merkinnyt (26)?
4.
 • Mitä vanhenevalle ihmiselle merkitsee, että hänellä on edessäpäin vielä jotakin, jota hän ilolla odottaa?
 • Mitä yhteistä on keskenään "odottamisella" ja "uskolla"?
 • Mitä eroa oli sillä Messiaalla, jota Simeon odotti verrattuna siihen Messiaaseen, jota useimmat muut juutalaiset odottivat? (Ks. kohtaa "Aluksi" ja jaetta 25).
5.
 • Miten Simeon saattoi tunnistaa köyhän perheen vauvassa Herran Kristuksen?
 • Miksi muut temppelissä kävijät eivät nähneet sitä, mitä Hanna ja Simeon näkivät?
6.
 • Katsokaa tekstiä huolellisesti ja koettakaa löytää vihjeitä siitä, millaista pelastusta nämä kaksi vanhusta odottivat tulevalta Messiaalta (25,31,32,38)?
 • Mitä sinä toivot eniten Jeesukselta?
7.
 • Mitä tarvitaan siihen, että joku sanoo olevansa valmis kuolemaan (29)?
 • Sovella Simeonin sanat omaan elämääsi. Voitko sanoa samaa kuin hän sanoi jakeissa 29-30?
8.
 • Mitä uutta tietoa Maria sai lapsestaan Simeonin välityksellä (30-35)?
 • Miten miekka tuli lävistämään Marian sydämen? (Vastaus tulee tämän tekstin ulkopuolelta.)
9.
 • Hanna ja Simeon eivät ilmeisesti nähneet koskaan enää Jeesusta. Miten tämä kohtaaminen muutti heidän elämänsä? Mikä ei muuttunut?
10.
 • Mikä tehtävä näillä vanhuksilla oli elämänsä loppuun asti?
 • ( Meidän päivinämme monet ovat kiinnostuneita profetian lahjasta. Miksi Hannaa kutsuttiin naisprofeetaksi? Ks. jae 36.)

Ilosanoma: Jos olet nähnyt Jeesuksen Raamatun sanassa, niin voit sanoa kuten Simeon: "Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi..."