www.ilosanomapiiri.fi    

2. ME OLEMME LÖYTÄNEET MESSIAAN! Joh. 1:43-51

Aluksi: Katso kartalta tapahtumapaikka Betania Jordanin toiselta puolen (1:28), samoin Betsaida (1:44) ja Nasaret (1:46). Vanha testamentti ei mainitse Nasaretia Messias-ennustusten yhteydessä, ellei oteta huomioon vesa-sanan ja nasaretilainen-sanan samankaltaisuutta heprean kielessä (Jes. 11:1; 53:2; Jer. 23:5; 33:15). Vetäjä lukekoon kertomuksen Jaakobin tikapuista edeltäkäsin (1. Moos. 28:10-22). Tähän kohtaan viitataan viimeisessä kysymyksessä.

1.
 • Mistä syystä Filippus tahtoi heti kertoa ystävälleen Jeesuksesta, jonka hän juuri oli kohdannut (43-45)?
 • Muistuta mieleesi se aika, kun sinä opit tuntemaan Jeesuksen. Tahdoitko kertoa löydöstäsi toisille. Miksi tahdoit, miksi et?
2.
 • Mikä sai Natanaelin epäilemään Filippuksen sanoja?
 • Miksi Natanael kuitenkin meni Jeesuksen luo?
3.
 • Mitä Jeesus tarkoitti sanoilla, joilla hän tervehti Natanaelia (47)?
 • Miltä Natanaelista ehkä tuntui kuulla Jeesuksen tervehdys?
 • Miltä sinusta tuntuisi, jos Jeesus sanoisi tänään sinulle: "Siinä on oikea Jumalan lapsi, jossa ei ole vilppiä!"?
4.
 • Natanaelin ihmeeksi Jeesus tiesi, mitä erään viikunapuun alla oli tapahtunut. Miettikää eri vaihtoehtoja, mitä Natanael oli puun alla miettinyt tai rukoillut?
5.
 • Muistuta mieleesi, mitä mietit viimeksi ollessasi yksin. Miltä sinusta tuntuu ajatella, että Jeesus oli siinä silloin ja luki ajatuksiasi kuin avointa kirjaa?
 • Mitä ihmiselle merkitsee, että joku näkee hänen todellisen sisimpänsä?
6.
 • Jeesuksen sanat jakeessa 47 ovat epäsuora lainaus psalmista 32:1-2. (Vetäjä lukee nuo jakeet.) Miten ihmisestä voi siis tulla niin suora, ettei hänen sydämessään ole mitään vilppiä?
7.
 • Millä perusteella Natanael yhtäkkiä nimittää Jeesusta Jumalan Pojaksi ja Israelin kuninkaaksi (49)?
8.
 • Vetäjä referoi lyhyesti 1. Moos. 28:10-22. Mitä Jeesus tarkoittaa jakeilla 50-51 - miettikää eri vaihtoehtoja?
 • Mitä yhteistä on Jeesuksen ristillä ja Jaakobin tikapuilla?