www.ilosanomapiiri.fi    

Terveisiä Jürin seurakunnasta

Jumala myöhästyy aina, mutta hän tulee aina oikeaan aikaan

Tämä sanonta tuntuu sopivan hyvin kuvaamaan raamattupiirin tilannetta Jürin seurakunnassa. Jo aikoja sitten oli ollut puhetta raamattupiirin tarpeellisuudesta. Nyt yhtä äkkiä löytyi alle viikossa ryhmä ihmisiä, jotka, tuli ilmi, olivat jo kauan kaivanneet mahdollisuutta yhdessä tutkia ja jakaa Sanaa.

Mailis Janatuisen kehittämässä Ilosanomapiirissä jokainen osallistuja saa vastata johonkin tiettyyn raamatunkohtaan liittyviin kysymyksiin. Kaikki vastaukset ovat ”oikeita”.

Nyt 6-9 ihmistä plus kitara kokoontuvat ”Teemajan” koko ajan kotoisammalta tuntuvammassa salissa. Alussa näytti, että säestys oli välttämätöntä, jotta voitiin laulaa. Mitä useampi kerta on kokoonnuttu, sitä varmemmaksi laulunäänet ovat muuttuneet, sävelet tulleet tutuiksi ja ymmärretty, että Jumalan ylistämiseen Herra antaa meille itse laulutaidon.

Kun alussa voi erotella ihmisiä puheliaampiin ja vähemmän puheliaisiin, niin mitä pidemmälle aika on kulunut, sitä yhtäläisemmäksi, rohkeammaksi ja toinen toista kunnioittavammaksi ryhmä on muuttunut. Alun pelkästään kysymyksiin vastaamisesta ja toinen toisen kieroonkatsomisestakin on kasvettu vakaviin keskusteluihin elämän moninaisista aiheista. Kerta toisensa jälkeen olemme joutuneet tunnustamaan, miten paljon yhteen Raamatun jakeeseen voi mahtua asiaa ja miten osuvasti se liittyy meidän jokaisen tämän hetkiseen elämään.

Piret Riim

Miksi me tulemme Ilosanomapiiriin?

Leida: ”Kuinka mukavaa, että on yksi paikka, johon tulla. Mieli tulee täällä aina iloiseksi.”

Linda: ”Opin ymmärtämään täällä Raamattu paremmin. Että joka sanalla on jokin merkitys, myös minulle. Kun saa itse puhua mukana, ymmärtää paremmin.”

Talvi: ”Saamme nähdä toisiamme, puhua jokapäiväisestä elämästämme, tuoda murheet rukouksessa Jumalalle. Muuten olisimme toisillemme vieraita, emme tietäisi toistemme kuormista, emmekä ymmärtäisi tarjota apua.”

Lea: ”Teologiaa opiskelleelle tällainen lähestymistapa Raamattuun avaa uuden näkökulman niihin asioihin, saan astua tavallisen ihmisen tasolle ja ymmärtää, miten he tulkitsevat Raamattua.”

Kirsti: ”Yhteys, yhteinen ruoka-aika, Elämän Leivästä osansa saaminen. Yhdessä maku säilyy pidempään.”

Lilja: ”Saa olla yhdessä kaikkien kanssa. Raamatusta ei saakaan enempää kuin muulloin, mutta juuri yhdessäolo kutsuu.”

Piret: ”Jumalan Sanan voiman ja pohjattomuuden kokeminen, että ”auttaa joka asiassa”. Sitoo erilaisia ihmisiä keskenään läheisiksi ja antaa luottamusta.”

Tiina: ”Vertaan Jeesuksen lähestymistapaa parantamisessa kiinalaiseen lääketieteeseen, joka liittyy minun jokapäiväiseen työhöni. Se on vahvistanut uskoani siihen, että olemme kakki Jumalan luomia. Ymmärrän, että minun käsitykseni eroavat toisinaan toisten käsityksistä, mutta eikö meillä kaikilla ole oikeus omiin mielipiteisiimme ja eiköhän aika anna tässä ymmärrystä.”

>Lisää palautetta