www.ilosanomapiiri.fi    

3.8 KYLVÄJÄ-VERTAUS (Luuk. 8:4-15)

Aluksi: Kylväjä-vertaus oli Jeesuksen ensimmäinen vertaus ja samalla eräänlainen toimintasuunnitelma hänen kolme vuotta kestävää julkista toimintaansa varten.

1.
 • Mitä Jeesus tahtoi sanoa tulevasta toiminnastaan tämän vertauksen kautta?
 • Miksi Jeesus panosti enemmän Jumalan sanan kylvöön kuin ihmeisiin?
 • Miksi Jeesus vertasi Jumalan sanaa nimenomaan siemeneen? Etsikää mahdollisimman monta yhtäläisyyttä Jumalan sanan ja siemenen väliltä.
2.
 • Millä eri tavoilla Saatana pyrkii tempaamaan sanan siemenen pois meidän sydämestämme (5, 12)?
 • Miten voisimme estää, ettei meille tapahtuisi sitä, mistä jae 12 puhuu?
3.
 • Katsokaa jakeita 6 ja 13. Millaista kristittyä Jeesus kuvaa sanomalla, ettei hänellä ole ”juurta itsessään”?
 • Millaiset koetukset voivat saada aikaan sen, että kristitty luopuu uskostaan?
 • Mikä oli ehkä jakeessa 13 kuvattujen ihmisten perimmäinen ilon aihe?
4.
 • Miten ”elämän huolet, rikkaus ja nautinto” saattavat tukahduttaa sydämeemme kylvetyn Sanan (7, 14)?
 • Miksi hyvinvointi näyttää olevan kristitylle vaarallisempaa kuin köyhyys?
 • Mitä meidän pitäisi tehdä, jos huomaamme, että huolet ja rikkauden+nautinnon tavoittelu ovat vähä vähältä erottamassa meitä Jumalasta?
5.
 • Millä tavalla huonosta maaperästä voidaan tehdä hyvää maata (8, 15)?
 • Mitkä ovat tämän vertauksen mukaan hedelmän kantamisen ehdot kristityn elämässä?
6.
 • Mikä näistä neljästä maaperästä kuvaa parhaiten sinun sydämesi nykyistä tilaa? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi?)
7.
 • Mitä Jeesus tarkoittaa satakertaisella sadolla (8)?
 • Miksi monet kristityt odottavat hedelmän kasvavan elämäänsä pikavauhtia?
8.
 • Mitä tämä vertaus opettaa meille evankelioimistyöstä?
 • Mitä tämä vertaus opettaa meille ”voimaevankelioimisesta”? (Jollette tunne tätä termiä, siirtykää seuraavaan kysymykseen.)
9.
 • Jeesus sanoo itsekin olevansa Jumalan Sana (vrt. Joh. 1:1). Mitä yhteistä on Jeesuksella ja maahan pudonneella siemenellä?

Ilosanoma: Viimeisenä iltanaan Jeesus sanoi näin: ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan hedelmän. (…) Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa” (Joh. 12:23-33). Vertauksemme ”siemen” tarkoittaa siis pohjimmiltaan sanomaa Jeesuksen ristinkuolemasta.

© www.ilosanomapiiri.fi