www.ilosanomapiiri.fi    

3.7 KUKA PÄÄSEE TAIVAASEEN? (Luuk. 18:9-14)

Aluksi: Sana ”vanhurskas” tarkoittaa Raamatussa ihmistä, joka kelpaa Jumalalle ja pääsee lopulta taivaaseen. Huomatkaa, että Jeesuksen aikaan sana ”fariseus” ei merkinnyt tekopyhää hurskastelijaa, vaan todella uskovaista ihmistä, joka tahtoi sydämestään palvella Jumalaa ja pitää köyhistä huolta. ”Publikaani” taas oli miehitysvallan palveluksessa oleva isänmaan petturi, joka rikastui pistämällä verovaroja omaan taskuunsa. Juutalaisille temppeli oli ainoa paikka, jossa Jumala voitiin kohdata ja synnit sovittaa. (Huomio: vuoden 1938 käännöksessä on jae 14 käännetty ”vanhurskaampana kuin se toinen”, mutta tämä käännös on väärä. Sitä ei pidä käyttää keskustelun pohjana.)

1.
 • Mistä on osoituksena, jos joku halveksii toisia ja puhuu heistä aina pahaa (9)?
2.
 • Mistä tiedämme, että vertauksen molemmat miehet uskoivat Jumalaan (10)?
 • Pohtikaa, mikä oli vertauksen fariseuksen motiivi hänen tullessaan temppeliin?
 • Mistä syystä publikaani oli tullut temppeliin?
3.
 • Mistä asioista fariseus kiitti Jumalaa (11-12)?
 • Mistä asioista fariseus ei kiittänyt Jumalaa?
 • Miten fariseus ajatteli ihmisen tulevan vanhurskaaksi ja pääsevän taivaaseen?
 • Miksi fariseus vertasi itseään toisiin ihmisiin eikä Jumalan lakiin (11)?
4.
 • Koettakaa löytää tekstistä mahdollisimman monta seikkaa, joiden suhteen publikaanin ja fariseuksen rukoukset erosivat toisistaan (11-13)?
 • Millä perusteella publikaani uskalsi lähestyä Jumalaa?
5.
 • Mitä syntejä fariseus huomaamattaan teki Jumalaa ja lähimmäistään vastaan (11-12)?
 • Millä tavalla publikaani antoi kunnian Jumalalle (13)?
 • Kumpaa näistä kahdesta rukoilijasta sinä muistutat enemmän? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.)
6.
 • Miksi fariseus ei ollutkaan vanhurskas palatessaan temppelistä kotiinsa?
 • Jos fariseukselta olisi kysytty paluumatkalla, arveleeko hän pääsevänsä taivaaseen, mitä hän olisi vastannut? Entä jos sama kysymys olisi esitetty publikaanille?
 • Ketkä kaikki tiesivät, kumpi näistä kahdesta oli vanhurskas temppelistä lähtiessään?
7.
 • Fariseuksella oli itse asiassa paljon vahvempi usko kuin publikaanilla. (Hän uskoi vahvemmin omaan pelastumiseensa.) Mistä syystä väärä usko on usein vahvempi kuin oikea?
8.
 • Miksi Jeesus ei päättänyt vertaustaan sanomalla: ”Sitten publikaani korvasi tekemänsä vääryyden ja hänestä tuli kunnon ihminen”?
9.
 • Publikaani oli luultavasti tuhonnut monenkin ihmisen elämän rahanhimollaan. Mitä tapahtui sille rangaistukselle, joka hänen Jumalan lain perusteella olisi pitänyt synneistään kärsiä?
10.
 • Miten ihminen tulee vanhurskaaksi tämän vertauksen mukaan?
 • Mikä on ihmisen osuus vanhurskauttamisessa, entä Jumalan osuus?

Ilosanoma: Ilmaus ”olla armollinen” jakeessa 13 sisältää alkukielessä lisämerkityksen ”uhrin perusteella”. Temppelin uhrit olivat Jeesuksen ristinkuoleman ennakkokuvia. Sillä hetkellä, kun publikaani pyysi Jumalalta armahdusta (Jeesuksen uhrin tähden), hänen syntinsä luettiin Jeesuksen syyksi ja Jeesuksen vanhurskaus luettiin hänen hyväkseen. Siksi Jumala voi antaa publikaanille synnit anteeksi ja julistaa hänet vanhurskaaksi.

© www.ilosanomapiiri.fi