www.ilosanomapiiri.fi    

23. TYHJÄLLÄ HAUDALLA Joh. 20:11-18

Aluksi: Vetäjä lukee Luuk. 8:1-3, josta käy ilmi Magdalan Marian menneisyys. Maria oli seisonut ristin juurella hamaan katkeraan loppuun, toisin kuin opetuslapset, ja osallistunut jopa hänen hautaukseensa (Matt. 27:61). Evankeliumeissa esiintyy sana "rabbuuni" (16) vain kaksi kertaa. Se on voimakkaampi merkitykseltään kuin sana rabbi (opettaja).

1.
 • Millaista luulette Marian elämän olleen silloin, kun hänessä asui 7 riivaajahenkeä? (Millainen oli arkipäivä, millaisia ihmissuhteet, entä "riivauskohtaukset"?)
 • Millaisia ne vuodet olivat olleet, kun Maria kulki Jeesuksen seurassa ympäri maata?
 • Millaista oli Marian rakkaus Jeesusta kohtaan - katso nimityksiä, joita hän Jeesuksesta käytti (13,16,18)?
2.
 • Mitä osoittaa Mariasta se, että seisoi ristin juurella loppuun asti ja katseli myös, minne Jeesus haudattiin?
 • Mitä arvelette Marian tehneen ne kaksi yötä ja yhden päivän, kun Jeesus makasi haudassa?
3.
 • Miksi Maria ei lähtenyt haudalta pois, vaikka se oli tyhjä (11)?
 • Miksi Mariasta tuntui niin kauhealta se, että hän ei enää saanut nähdä Jeesuksen kuollutta ruumista eikä koskea siihen?
4.
 • Miksi Maria ei lainkaan hämmästellyt haudassa istuvien enkeleiden olemassaoloa - miettikää eri selitysmalleja (12-13)?
5.
 • Miksi Maria tunnistanut Jeesusta nähdessään hänet ja puhuessaan hänen kanssaan - miettikää eri vaihtoehtoja (14).
 • Onko sinulle koskaan tapahtunut, että Jeesus seisoi lähelläsi surussasi, mutta et tunnistanut häntä? Jos on, niin milloin?
6.
 • Miksi sekä enkelit, että Jeesus tahtoivat tietää Marian itkun syyn - täytyihän heidän tietää vastaus kysymykseensä?
 • Miksi Jeesus haluaa sinunkin kertovan hänelle itkusi syyn, vaikka hän varmaan tietää sen kertomattakin?
 • Olivatko Marian kyynelet mielestäsi turhia? Perustele vastauksesi.
 • Mistä me voimme tietää, ovatko omat kyynelemme turhia vai eivät?
7.
 • Mistä asiasta Maria loppujen lopuksi tunnisti Jeesuksen (15-16)?
 • Miksi Jeesus ei tahtonut Marian heittäytyvän tunteittensa valtaan (17)?
 • Mitä voimme oppia Jeesuksen käytöksestä miehenä tässä tilanteessa?
8.
 • Naisia ei tuohon aikaan kelpuutettu todistajiksi oikeuteen. Miksi Jeesus ilmestyi kaikkein ensiksi naiselle ja antoi nimenomaan hänelle tehtäväksi ylösnousemuksensa todistamisen?
 • Jeesus ei ollut sidottu yhteiskuntansa sääntöihin, joita piti epäoikeudenmukaisina, esimerkiksi sapattisäädöksiin. Miksi hän ei kuitenkaan tehnyt Mariasta 12. apostoliaan Juudaksen kuoltua?
9.
 • Miten Jeesuksen ylösnousemus muutti Marian loppuelämän?
 • Mitä toivoa Jeesuksen ylösnousemus tuo sinun loppuelämääsi?

© www.ilosanomapiiri.fi