www.ilosanomapiiri.fi    

10. SALATTU MESSIAS Joh. 7:40-52

Aluksi: Jakeessa 40 esiintyvä profeetta viittaa jälleen uuteen Moosekseen, jonka ilmestymistä juutalaiset olivat odottaneet jo toistatuhatta vuotta (5. Moos. 18:15,18).

1.
 • Mitkä eri ihmisryhmät tekstissämme esiintyvät?
 • Millä eri tavoilla tekstimme ihmiset suhtautuvat Jeesukseen?
2.
 • Mistä Jeesuksen aikalaisten olisi pitänyt tajuta, että hän on Messias?
 • Miksi Jeesus ei julistanut kaikelle kansalle: "Vaikka tulenkin Galileasta, olen syntynyt Betlehemissä, ja olen Daavidin jälkeläinen" (41-42)?
3.
 • Onko ihmisten meidän päivinämme mielestäsi helpompaa uskoa siihen, että Jeesus on Messias, kuin ajanlaskumme alun juutalaisten? Perustele vastauksesi.
4.
 • Miksi Jeesuksen messiaanisuuden piti olla salattu? (Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi ollut niin helposti tunnistettavissa, että kaikki olisivat heti tienneet hänen olevan Messiaan?)
5.
 • Miksi meidän on niin vaikea vastustaa sakin painostusta (45-48)?
6.
 • Mitä jae 49 osoittaa fariseusten ajattelutavasta?
7.
 • Mitä fariseukset olivat ehkä ajatelleet tehdä siinä suuren neuvoston kokouksessa, mistä jakeet 45-52 kertovat?
 • Miksi Jeesuksen sanat tekivät pidättäjiin suuremman vaikutuksen kuin hänen ihmetekonsa (46)?
8.
 • Mitä olisi tapahtunut, jos Nikodemos olisi pitänyt suunsa kiinni (50-51)?
 • Nikodemos oli aikaisemmin käynyt Jeesuksen luona keskellä yötä "sakin painostusta" peläten. Mistä hän sai nyt rohkeuden sanoa sen, mitä hän sanoi?
 • Pystytkö sinä sanomaan oman vakaumuksesi ääneen silloinkin, kun kaikki muut ovat eri mieltä?
9.
 • Menivätkö Nikodemoksen sanat mielestänne perille vai eivätkö menneet? Jos menivät, niin mitä ne saivat aikaan?
 • Luuletteko, että Nikodemus katui sitä, mitä oli tullut sanoneeksi, kuullessaan jakeeseen 52 sisältyvän kritiikin? Perustelkaa vastauksenne.
10.
 • (Jos on aikaa): Mikä on yhden ihmisen vastuu tilanteessa, jossa enemmistö on tekemäisillään väärän päätöksen?
 • Miksi Jumala ei ilmoittanut selvästi ja yksiselitteisesti kaiken kansan edessä, että Jeesus on Messias?

© www.ilosanomapiiri.fi